„Folia Toruniensia” to naukowy periodyk Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, wydawany przy współpracy z Wydziałem Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Czasopismo ukazuje się od 2000 roku. Od początku jest rocznikiem. Od tomu 16 (2016) jest wydawane w formule Open Access, na zasadach niewyłącznej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-ND 4.0).

Pismo jest płaszczyzną do publikacji artykułów z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach. Misją czasopisma jest pełnienie funkcji forum, na którym są zamieszczane najlepsze wyniki badań naukowców z Polski i zagranicy. Redakcja gorąco zaprasza do współpracy tych ostatnich.

‘Folia Toruniensia’ is a scientific periodical publication of the Provincial Public Library – the Copernicus Library in Toruń, which is published in cooperation with the Faculty of History of the Nicolaus Copernicus University in Toruń. The annual journal was funded in 2000 and since 16th vol. is published in the formula Open Access, non-exclusive license under Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 (CC BY-ND 4.0).

The journal contains articles in the field of social communication and media. The mission of the journal is to serve as a forum where the best Polish and foreign scientist present their researches. The Editorial Team warmly invites the latter interested in cooperation.

„Folia Toruniensia” znajdują się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów będącym załącznikiem do Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 20 punktów; nauki o komunikacji społecznej i mediach.

pISSN 1641–3792

eISSN 2657-4837

DOI  http://dx.doi.org/10.12775/FT

GICID 71.0000.1500.2559

Google Scholar Citations

ICV 2017: 87.90

Academia.edu

ResearchGate.net

logo1 logo2

Wydanie tomów 18 i 19 dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wydanie tomu 17 dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Gminy Miasta Toruń

herb województwo kujawsko pomorskie herb miasto Toruń

Wersje pełnotekstowe poszczególnych tomów są dostępne na stronach

Akademickiej Platformie Czasopism (APCZ),

a także Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

Od tomu 16 (2016) czasopismo jest publikowane w formule Open Access, na zasadach niewyłącznej licencji  Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-ND 3.0 PL).

Informacje na temat polityki wydawcy w sprawie zakresu praw autora do zamieszczania materiałów źródłowych prac w repozytoriach zamieszczone są w serwisie SHERPA/RoMEO.

Czasopismo nie pobiera opłat za proces wydawniczy i zatwierdzanie tekstów, a także nie stosuje polityki zrzeczenia się praw na korzyść wybranej grupy osób.

Czasopismo wykorzystuje program Lots Of Copies Keep Stuff Safe (LOCKSS) w celu zachowania i zapewnienia dostępu do trwałych i miarodajnych treści cyfrowych.

 

Spisy treści i zawartość poszczególnych tomów:

 

Czasopismo „Folia Toruniensia” jest indeksowane w bazach:

 

Kontakt:

dr Mariusz BALCEREK sekretarz

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zamawianie poszczególnych tomów:

kontakt:  Dział Gromadzenia i Ubytkowania Zbiorów

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.