„Folia Toruniensia” to naukowy periodyk Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. Czasopismo ukazuje się od 2000 roku. Od początku jest rocznikiem. Od tomu 16 (2016) jest wydawane w formule Open Access, na zasadach niewyłącznej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-ND 4.0).

Pismo jest płaszczyzną do publikacji artykułów z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach. Misją czasopisma jest pełnienie funkcji forum, na którym są zamieszczane najlepsze wyniki badań naukowców z Polski i zagranicy. Redakcja gorąco zaprasza do współpracy tych ostatnich.

‘Folia Toruniensia’ is a scientific periodical publication of the Provincial Public Library – the Copernicus Library in Toruń. The annual journal was funded in 2000 and since 16th vol. is published in the formula Open Access, non-exclusive license under Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 (CC BY-ND 4.0).

The journal contains articles in the field of social communication and media. The mission of the journal is to serve as a forum where the best Polish and foreign scientist present their researches. The Editorial Team warmly invites the latter interested in cooperation.

„Folia Toruniensia” znajdują się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów będącym załącznikiem do Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 listopada 2023 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych – 20 punktów; nauki o komunikacji społecznej i mediach.

pISSN 1641–3792

eISSN 2657-4837

DOI  http://dx.doi.org/10.12775/FT

SCOPUS

GICID 71.0000.1500.2559

Google Scholar Citations

ICV 2022: 100

Academia.edu

ResearchGate.net

 

Wydanie tomów 18-22 dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultur, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, oraz z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wydanie tomów 23 dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego oraz z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wydanie tomu 17 dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Gminy Miasta Toruń

 herb miasto Toruń

Wersje pełnotekstowe poszczególnych tomów są dostępne na stronach

Akademickiej Platformie Czasopism (APCZ),

a także Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

Od tomu 16 (2016) czasopismo jest publikowane w formule Open Access, na zasadach niewyłącznej licencji  Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-ND 3.0 PL).

Informacje na temat polityki wydawcy w sprawie zakresu praw autora do zamieszczania materiałów źródłowych prac w repozytoriach zamieszczone są w serwisie SHERPA/RoMEO.

Czasopismo nie pobiera opłat za proces wydawniczy i zatwierdzanie tekstów, a także nie stosuje polityki zrzeczenia się praw na korzyść wybranej grupy osób.

Czasopismo wykorzystuje program Lots Of Copies Keep Stuff Safe (LOCKSS) w celu zachowania i zapewnienia dostępu do trwałych i miarodajnych treści cyfrowych.

 

Spisy treści i zawartość poszczególnych tomów:

 

Czasopismo „Folia Toruniensia” jest indeksowane w bazach:

 

Kontakt:

dr Mariusz BALCEREK sekretarz

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zamawianie poszczególnych tomów:

kontakt:  Dział Gromadzenia i Ubytkowania Zbiorów

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.