Folia Toruniensia / red. Janusz Tandecki. – [T.] 5 (2005). – Toruń : Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska, 2005. -ISSN 1641-3792.

 

ARTYKUŁY

Maria Frankowska
„Postylla” toruńska z 1594 roku – zapomniany zabytek polszczyzny pomorskiej (część II)
s. 7-38

Autorka omawia „Postyllę” toruńską w aspekcie badań językoznawczych.

Grażyna Gzella
Procesy prasowe redaktorów toruńskiego „Przyjaciela” do 1914 roku
s. 39-49

W artykule omówione zostały przypadki procesów sądowych, wytaczanych w latach 1878-1914 redaktorom czasopisma, ukazującego się od 1876 roku pod tytułem „Przyjaciel”.

Katarzyna Tomkowiak
Biblioteki w Toruniu w latach 1920-1939 (część II)
s. 51-72

Autorka przedstawia i charakteryzuje biblioteki istniejące w Toruniu w dwudziestoleciu międzywojennym.

Wanda A. Ciszewska
Biblioteki w Toruniu w latach 1945-1950
s.73-91

Autorka wymieniła oraz omówiła warunki i specyfikę działalności bibliotek, funkcjonujących w latach 1945-1950 w Toruniu.

 

ŹRÓDŁA I MATERIAŁY

Krzysztof Kopiński
Katalog rękopisów do dziejów księgozbiorów i drukarstwa toruńskiego i pruskiego w zespole archiwalnym Akta miasta Torunia z okresu staropolskiego
s. 93-110

Katalog, zawierający wykaz materiałów na temat Biblioteki Toruńskiego Gimnazjum Akademickiego, księgozbiorów prywatnych oraz szeroko pojętego drukarstwa i drukarzy, przechowywanych w zbiorach Archiwum Państwowego w Toruniu.

 

KRONIKA NAUKOWA

Ważniejsze dokonania Wojewódzkiej Bilioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w 2004 roku (Danuta Krełowska)
s. 111-112