W najnowszym 1/2022 (113) numerze „Kwartalnika Artystycznego” w dziesiątą rocznicę śmierci Wisławy Szymborskiej publikujemy jej wiersze i plakaty z wierszami autorstwa Ryszarda Krynickiego, wyklejanki i listy do Jej siostry Nawoi, fotografie z Jej archiwum, głosy i glosy o Niej Anny Frajlich, Jacka Gutorowa, Bogusława Kierca, Krystyny Lenkowskiej, Krzysztofa Lisowskiego, Piotra Matywieckiego, Krzysztofa Myszkowskiego, Anny Nasiłowskiej, Anny Piwkowskiej, Krystyny Rodowskiej, Tomasza Różyckiego, Krzysztofa Siwczyka, Piotra Sommera, Leszka Szarugi, Andrzeja Szuby i Ryszarda Krynickiego, ponadto wiersz Adama Zagajewskiego i szkic Macieja Wróblewskiego o Jego poezji, odnaleziony wiersz Zbigniewa Herberta, „jazzowe” przekłady Antoniego Libery i opowiadanie Renaty Gorczyńskiej, wiersze Renate Schmidgall i prozę Marka Kędzierskiego; w Variach stali autorzy: Kazimierz Brakoniecki, Stefan Chwin, Marek Kędzierski, Krzysztof Myszkowski, Leszek Szaruga, Piotr Szewc i Artur Szlosarek, recenzje i omówienia najciekawszych książek z kwartału.

Reprodukcja okładki nr. 1/2022 (113); autorka okładki: Ewa Bathelier
Archiwum „Kwartalnika Artystycznego” za lata 1993 – 2021: https://kwartalnik.art.pl/wydania-archiwalne/