W 2013 roku Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu obchodziła 90.lecie działalności. Uroczystości jubileuszowe odbyły się 10 grudnia w Sali Wielkiej Dworu Artusa w Toruniu. 

Uroczystość rocznicową uświetnili zaproszeni goście:

  • Edward Hartwich – wicemarszałek województwa kujawsko–pomorskiego
  • Elżbieta Krzyżanowwska – przewodnicząca Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Małgorzata Kapelińska reprezentująca prezydenta Miasta Torunia
  • Andrzej Jasiński – zastępca przewodniczącego Rady Miasta Torunia
  • Jerzy Janczarski dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  • Izabela Miłoszewska – dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia

a także pracownicy Książnicy Kopernikańskiej oraz czytelnicy Ośrodka.

Dopełnieniem jubileuszowych obchodów była prezentacja filmu poświęcone działalności placówki

pt. „Przeczytam wszystko”.

Sprawozdanie z uroczystości ukazało się w Biuletyie EBIB, nr 5 (150)/2014 

pt.: Jubileusz 30-lecia Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych w Toruniu


Jubileusz 30. lecia occiN – nagrody

  • Z okazji jubileuszu Edward Hartwich wręczył Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego pracownikom Ośrodka oraz upominki wolontariuszom prowadzącym punkty biblioteczne. Ponadto przekazał Ośrodkowi zestaw komputerowy przystosowany do potrzeb czytelników niewidzących i niepełnosprawnych ruchowo
  • Rada Miasta Torunia uhonorowała Ośrodek pamiątkową grafiką
  • Teresa Szymorowska, Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu wręczyła odznaki „Przyjaciel Biblioteki” długoletnim czytelnikom Ośrodka

Jubileusz 30. lecia occiN – Galeria