W dniach 6-9 września oraz 27-30 czerwca 2016 r. w Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu odbyły się szkolenia Biblioteka w grze: gry miejskie w bibliotekach publicznych w ramach zadania Szkoleń dla bibliotekarzy 2016. Szkolenie zostało dofinansowane ze środków Instytutu Książki oraz Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Szkolenia miały na celu wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych podregionu toruńsko-włocławskiego w obszarze, który do tej pory nie był przez nie dostrzegany: podejmowaniu poza siedzibami bibliotek niestandardowych i innowacyjnych działań i aktywności wzbogacających ich ofertę, a także skutecznie wpływających na poprawę wizerunku biblioteki oraz redefiniujących jej społeczny odbiór, a tym samym podnoszących jej atrakcyjność i prestiż w oczach użytkowników, władz, sponsorów i lokalnych społeczności.

W trakcie szkoleń bibliotekarze zapoznali się ze wszystkimi zagadnieniami związanymi z projektowaniem, organizowaniem i przeprowadzaniem gier miejskich/terenowych:

  • dowiedzieli się, czym są gry terenowe, jakie są ich rodzaje (które z nich mogą być wykorzystane przez biblioteki);
  • aktywnie przeszli przez cały proces projektowania gry – od pomysłu, przez jego twórcze przetworzenie, aż do efektu końcowego (scenariusz);
  • poznali mechanizmy związane z tworzeniem zadań, układaniem tras, tworzeniem regulaminów i scenariuszy;
  • dowiedzieli się, gdzie i jak szukać sponsorów oraz w jaki sposób przekonać ich do sfinansowania gier miejskich;
  • poznali najbardziej skuteczne sposoby (narzędzia) promocji gry terenowej, m.in. takie, których zastosowanie sprawi, że sama gra będzie działaniem promującym bibliotekę;
  • dowiedzieli się, jak budować i motywować zespół, który stworzy i zrealizuje grę, jak nim kierować, jak zarządzać realizacją gry;
  • otrzymali praktyczne wskazówki i porady (case studies), czego unikać przy tworzeniu i realizacji gier terenowych, na co zwracać szczególną uwagę;
  • poznali najnowsze trendy w tworzeniu gier terenowych;
  • dowiedzieli się, jak wykorzystać (case studies) przenośne urządzenia elektroniczne (tablety, smartfony) w tworzeniu i realizacji gier terenowych;
  • wzięli udział w przykładowej grze terenowej przygotowanej przez trenera i organizatorów szkolenia (WBP-KK)

 

Szkolenia dofinansowano ze środków Instytutu Książki i Województwa Kujawsko-Pomorskiego.