1 lipca 2020 r. w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej została otwarta wystawa poświęcona znakomitemu polskiemu chirurgowi Ludwikowi Rydygierowi – w setną rocznicę jego śmierci. Ta ekspozycja to nasze dzieło. Przygotowaliśmy ją z inicjatywy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Właśnie rozpoczęliśmy przygotowania do realizacji projektu „Kujawsko-pomorska prasa cyfrowa 1920”. Do końca roku zdigitalizujemy, opracujemy i udostępnimy bezpłatnie w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej wyselekcjonowane czasopisma znajdujące się w zbiorach Książnicy Kopernikańskiej. Będą to regionalne tytuły wydawane w latach 1920 – 1939. Obecnie dostęp do nich (w formie papierowej) jest mocno ograniczony.

Książnica Kopernikańska w Toruniu rozpoczęła współpracę z Poloną, największą biblioteką cyfrową w Polsce. W Polonie publikujemy najciekawsze obiekty znajdujące się w naszych zbiorach. Kolekcje tematyczne Książnicy znajdziecie pod tym adresem: www.polona.pl/collections/institutions/18

Część księgozbioru Książnicy Kopernikańskiej została wpisana do narodowego zasobu bibliotecznego! To wielkie wyróżnienie dla toruńskiej biblioteki. Do zasobu trafiają zbiory o wyjątkowej wartości i znaczeniu dla dziedzictwa narodowego. Tym samym Książnica Kopernikańska znalazła się w elitarnym gronie 13 polskich bibliotek, których zbiory tworzą NZB. Są to m.in.: Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, Biblioteka Narodowa w Warszawie, Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu oraz Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Z przyjemnością informujemy, że 11 lutego 2020 r. pani Danetta Ryszkowska-Mirowska, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, została powołana w skład Interesariuszy Zewnętrznych Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Funkcję tę pełnić będzie do 31 grudnia 2020 r.

Pracownia konserwatorska Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu przeszła gruntowną modernizację. Dotację na ten cel przekazało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dzięki dofinansowaniu pracownia została wyremontowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt konserwatorski, m.in. w maszynę do uzupełniania masą papierową, stół niskociśnieniowy, stół podświetlany oraz zestaw kuwet systemowych.

Z ogromną satysfakcją, informujemy, że nasza Biblioteka została wyróżniona podczas gali wieńczącej 27. Europejskie Dni Dziedzictwa. W uroczystości, która odbyła się 19 listopada 2019 w Warszawie, uczestniczyli organizatorzy najciekawszych wydarzeń promujących dziedzictwo kulturowe. Książnica Kopernikańska otrzymała nagrodę za grę mobilną Modern(izm) Talking.

W tym roku po raz kolejny zorganizowaliśmy Dzień w Bibliotece dla Toruńskich Seniorów. Książnica Kopernikańska była jedną z 480 instytucji, które 28 września 2019 r. zaprosiły do siebie osoby 60+

Impreza spodobała się naszym gościom, którzy pytali o termin następnego spotkania. Doceniło nas również Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W piśmie z 23 października 2019 r. pani Anna Pawłowska-Pojawa, dyrektor Centrum Informacyjnego MKiDN dziękuje Książnicy Kopernikańskiej za udział w akcji „60+ Kultura”. Podziękowania zostały wystosowane w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Piotra Glińskiego.

W programie działania Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu na lata 2020-2025 głównym celem jest szerokie otwarcie Instytucji na potrzeby różnych grup społecznych. Dlatego będziemy rozwijać naszą ofertę, która okazała się atrakcyjna i spotkała się z pozytywnym odbiorem u czytelników. W szczególności będziemy stawiać na zakup nowości wydawniczych, audiobooków, książek obcojęzycznych, atrakcyjnych tytułów czasopism i gier planszowych. Rozszerzymy działalność, kładąc szczególny nacisk na popularyzację wiedzy i nauki. Nasze działania będą zmierzać do utrwalenia pozycji na mapie kulturalnej Torunia i regionu, jaką Książnica wypracowała w ostatnich trzech latach.