W roku 2015 Książnica Kopernikańska realizowała projekt szkoleniowy pn. Biblioteka publiczna – kierunek: kreatywność w ramach zadania Instytutu Książki „Szkolenia dla bibliotekarzy 2015”. Szkolenia sfinansowano z funduszy Instytutu Książki oraz Samorządu Kujawsko-Pomorskiego.

Odbiorcami projektu byli bibliotekarze z podregionu toruńsko-włocławskiego oraz pracownicy  Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.

Realizację zadania zainicjowały Warsztaty kreatywnego myślenia – przeznaczone dla wszystkich uczestników projektu. W ich trakcie bibliotekarze poznali zasady kreatywnego rozwiązywania problemów, nauczyli się przełamywać schematy w pracy zawodowej, zdobyli praktyczną wiedzę na temat technik rozwijających kreatywne myślenie oraz przećwiczyli ich zastosowanie.
Podstawowe informacje: szkolenie 1-dniowe, terminy do wyboru: 9.04, 10.04, 17.04, 20.04, 27.04, 30.04, miejsce: Hotel Mercure Toruń Center, prowadzący: Łukasz Brzeziński.

Po zdobyciu tych umiejętności uczestnicy rozwijali swój potencjał twórczy, wybierając jedno z pięciu następujących szkoleń:

 1. Nowatorska promocja czytelnictwa – tradycyjnego i nowego, kreowanie mody na czytanie: uczestnicy warsztatów nauczyli się wykorzystywać w celach promocyjnych potencjał gier i grywalizacji, mediów społecznościowych, niebanalnych wydarzeń (noc w bibliotece, biblioteka lotna); dowiedzieli się, jak pozyskać wolontariuszy – animatorów czytelnictwa, poznali dobre przykłady z różnych bibliotek.
  Podstawowe informacje: szkolenie 2-dniowe, termin 6-7.05, miejsce: Hotel Mercure Toruń Center, noclegi dla uczestników spoza Torunia, prowadząca: Kamila Radzimińska-Arczak.
 2. Kreatywne tworzenie materiałów wizualnych: uczestnicy zajęć dowiedzieli się, jak efektywnie wykorzystywać do promocji biblioteki darmowe narzędzia i aplikacje, takie jak: PhotoStory 3, Prezi, Tagxedo, Toondoo. Nauczyli się tworzyć oryginalne plakaty, infografiki, dynamiczne prezentacje, multimedialne zasoby edukacyjne, promujące bibliotekę i czytelnictwo.
  Podstawowe informacje: szkolenie 2-dniowe, termin 14-15.05, miejsce: Hotel Mercure Toruń Center, noclegi dla uczestników spoza Torunia, prowadzące: Aldona Zawałkiewicz, Anna Szeląg.
 3. Warsztaty twórczej pracy z bajką: bajka jest doskonałym medium terapeutycznym, wyzwala kreatywność i rozwija wyobraźnię; znakomicie nadaje się do pracy z dziećmi. W trakcie zajęć bibliotekarze nauczyli się opowiadać bajki: poznali podstawowe techniki pracy z głosem, gestem i przestrzenią oraz techniki tworzenia ilustracji przestrzennych pop-up.
  Podstawowe informacje: szkolenie 2-dniowe, termin 24-25.06, miejsce: Hotel Mercure Toruń Center, noclegi dla uczestników spoza Torunia, prowadzący: Michał Malinowski.
 4. Wyjazd studyjny do bibliotek, które z powodzeniem stosują nieszablonowe metody i rozwiązania, w sposób nowatorski promują czytelnictwo: Mediateka Start Meta biblioteka „Przystanek Książka” oraz biblioteki publiczne w: Łomiankach Grodzisku Mazowieckim i Włocławku.
  Podstawowe informacje: wyjazd 2-dniowy, termin 17-18.09, miejsce noclegu: Warszawa.
 5. Plastyczne inspiracje do pracy warsztatowej z czytelnikami: w programie zajęć: kreatywna zabawa z wykorzystaniem materiałów recyclingowych i innych, elementy technik takich jak: decoupage, filcowanie, wiklina papierowa. Techniki te doskonale uzupełnią zajęcia czytelnicze z dziećmi i młodzieżą, mogą stanowić atrakcyjną ofertę dla dorosłych.
  Podstawowe informacje: szkolenie 3-dniowe, termin 13-15.10, miejsce: Hotel Mercure Toruń Center, noclegi dla uczestników spoza Torunia, prowadzące: Katarzyna Gołuńska, Barbara Mońko-Juraszek, Marzenna Wojnar.

 

Podczas warsztatów trenerzy stosowali następujące techniki: inscenizacje, gry, twórcze dyskusje, praca zespołowa, case study, e-learning i in. Uczestnicy szkoleń z użyciem e-learningu otrzymali dostęp do platformy Moodle, w której mogli się zapoznać z materiałami dydaktycznymi.