REDAKCJA

Redaktor naczelny
Krzysztof Myszkowski

Biuro redakcji
Anna Broda

Zespół redakcyjny
Adam Bednarek, Stefan Chwin, Aleksander Fiut, Michał Głowiński, Marek Kędzierski,
Julian Kornhauser, Leszek Szaruga