OPŁATY ZA NIETERMINOWY ZWROT MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH

Opłaty za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych można płacić gotówką lub na konto Biblioteki:

Bank Milllenium SA 92 1160 2202 0000 0000 6090 1180

W przelewie, w polu tytułem, należy wpisać: "opłata za przetrzymanie książek" lub "opłata za przetrzymanie gier", numer karty oraz nazwisko i imię. Opłaty za nieterminowy zwrot mogą być dokonywane wyłącznie po zwrocie przetrzymanych materiałów bibliotecznych.

Cennik opłat i usług WBP-KK

Cennik wynajmu sal WBP-KK

---