Szkolenia organizowane przez Dział Instrukcyjno-Metodyczny WBP-KK 2023

 1. Escape room: Leon Szymański - niezwykły bajończyk Niepodległej, 10.02.2023, Karolina Szostak-Lubomska
 2. Opracowanie rzeczowe dokumentów z wykorzystaniem UKD, 23.02.23, Monika Wróblewska
 3. Spotkanie nowych dyrektorów bibliotek publicznych, 9.03.23, Marzenna Wojnar
 4. Otwarte książki, otwarty świat 04.23-17.10.2023 (5 spotkań), Łukasz Bartosik
 5. Spotkanie dot. programu Infrastruktura bibliotek, 11.05.2023, Anna Zagórska
 6. III Biblioteczne Forum Pomysłów, 24.05.2023
 7. Globalne wyzwania w bibliotekach, 24.05.2023, Łukasz Bartosik
 8. Identyfikowanie dezinformacji, 05.2023, Magdalena Cyrklaff-Gorczyca
 9. Mama i ja w DKK, 24.05.2023, Marzenna Wojnar
 10. Jak (nie) mówić o wielokulturowości? Inność vs różnorodność w wielokulturowej literaturze dziecięcej XXI wieku, 12.06.2023, dr Weronika Kostecka
 11. Projekty ministerialne - jak napisać wniosek, 4.07.2023, Beata Antczak-Sabala
 12. Bardzo Młoda Kultura - jak otrzymać grant, 21.07.2023, Marcin Płocharczyk
 13. Jak gry mogą wspierać promocję czytalnictwa i edukację kulturalną wśród przedstawicieli różnych pokoleń?, 6.09.2023, Alicja Krawczyńska
 14. Warsztat rękodzieła, 20.09.2023, Monika Karczewska
 15. Komiks w bibliotece - przegląd komiksów,  wykorzystanie w promocji czytelnictwa, 27.09.2023, Nastazja Berent, Maciej Neumann
 16. MAK+ podstawy, 28.09.2023, Paweł Suszczewicz
 17. MAK+ zaawansowany, 09.2023, Paweł Suszczewicz
 18. Warsztat pracy z młodzieżą dla animatorek i animatorów, 16.10.2023, Joanna Suchomska
 19. Warsztat rękodzieła, 25.10.2023, Monika Karczewska
 20. Spotkanie poświęcone współpracy bibliotek z LGD, 8.11.2023, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, Departament Funduszy Europejskich
 21. Rodzinna gra terenowa "Mieczem i kądzielą" - zasady organizacji, 8.12.2023, Beata Antczak-Sabala, Dorota Burakiewicz
 22. Wykład z zakresu literatury historycznej, 8.12.2023, Elżbieta Kruszyńska, Karolina Szostak-Lubomska