Szkolenia organizowane przez Dział Instrukcyjno-Metodyczny WBP-KK 2022


Termin, miejsce  - Temat, prowadzący

16.03.2022, WBP-KK - Spotkanie nowych dyrektorów bibliotek publicznych - Marzenna Wojnar

24.05.2022, online - Praca z książką - dobre praktyki, Karolina Szostak-Lubomska

27.05.2022, WBP-KK - Gromadzenie i ubytkowanie materiałów bibliotecznych, Iwona Drzewiecka

15.06.2022, online - Zagrożenia współczesnego nastolatka, Magdalena Cyrklaff-Gorczyca

22.06.2022, OCCiN - Co bibliotekarz może/powinien zrobić dla dostępności?, Magdalena Gogulska-Dębska, Arleta Tuleya

28.06.2022 - Spotkanie bibliotek powiatowych

14.09.2022, WBP-KK   - Prezentacja cymeliów i magazynu, Anna Wronka, Marlena Muniak

28.10.2022, WBP-KK   - Spotkanie nowych dyrektorów bibliotek publicznych, Marzenna Wojnar

13.10.2022, OCCiN - Osoba ze szczególnymi potrzebami w bibliotece, Magdalena Gogulska-Dębska, Arleta Tuleya

19.10.2022, OCCiN - Teatr ilustracji - kamishibai jako alternatywna i uniwersalna metoda pracy z czytelnikiem, Paulina Jakubanis

26.10.2022, WBP - Manga i anime. Fenomen japońskiej kultury, Nastazja Berent