Stan prac na dzień 20 stycznia 2020 roku

Rocznik

 

SYSTEM*

 

ilość opisów

 

1995-1996 MAK 4668
1999 MAK 6429
2000 MAK 6199
2001 MAK 8304
2002 MAK 8444
2003 MAK 8727
2004 MAK 7931
2005 PROLIB 6562
2006 PROLIB 7034
2007
PROLIB
9534
2008
PROLIB
7015
2009
PROLIB
7429
2010
PROLIB
8550
2011
PROLIB 7626
2012
PROLIB 6857
2013
PROLIB 7625
2014
PROLIB 8221
2015
PROLIB 7048
2016 PROLIB 4171
2017
PROLIB 3469
2018 PROLIB 51
2019 PROLIB 15
W sumie 141909

*System: