DYSKUSYJNE KLUBY KSIĄŻKI to wspólny projekt Instytutu Książki i bibliotek wojewódzkich. Adresowany jest do czytelników poszukujących miejsca, w którym można porozmawiać o książkach. Celem Klubów jest przede wszystkim ożywienie środowisk skupionych wokół bibliotek oraz zachęcenie bibliotekarzy do kreowania mody na czytanie.

 

Dyskusyjne Kluby Książki w podregionie toruńsko-włocławskim powstały z inicjatywy Instytutu Książki i działają przy jego wsparciu merytorycznym i finansowym od 2007 roku. Koordynatorem projektu jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu. Obecnie w podregionie toruńsko-włocławskim działają 103 Kluby, każdy z nich liczy około 10 osób i ma swojego opiekuna-moderatora. Aby zostać członkiem Dyskusyjnego Klubu Książki, korzystać z klubowego księgozbioru, brać udział w spotkaniach i dyskusjach o książkach, należy zgłosić się do opiekuna Klubu działającego w najbliższej bibliotece. Uczestnictwo w Klubie jest bezpłatne, a klubowiczem można zostać niezależnie od wieku i zainteresowań. Dodatkowo w ramach działalności Klubów organizowane są spotkania z czołowymi polskimi pisarzami.
W latach 2014, 2016-2021 projekt DKK w podregionie toruńsko-włocławskim był współfinansowany przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 10 000 zł, w roku 2022 w wysokości 13 500 zł, w roku 2023 w wysokości 10 000 zł