Realizacja Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Dofinansowanie dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0.

Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Wartość projektu finansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 202 196,00 zł.

Wartość projektu finansowanego ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 200 000 zł.

Projekt realizowany w roku 2022.

Celem programu jest wsparcie rozwoju czytelnictwa poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy
W ramach programu możliwy jest zakup książek papierowych, a także usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków, audiobooków i synchrobooków, co jest odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania zgłaszane przez użytkowników bibliotek publicznych.

Dyskusyjne Kluby Książki w podregionie toruńsko-włocławskim
Projekt realizowany w roku 2022
Wartość projektu: 118 300 zł
Kwota dotacji z Instytutu Książki: 104 800 zł
Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzka Kujawsko-Pomorskiego: 13 500 zł

Dyskusyjne Kluby Książki w podregionie toruńsko-włocławskim powstały z inicjatywy Instytutu Książki i działają przy jego wsparciu merytorycznym i finansowym od 2007 roku. Koordynatorem projektu jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu. Obecnie w podregionie toruńsko-włocławskim działają 103 Kluby, każdy z nich liczy około 10 osób i ma swojego opiekuna-moderatora. Uczestnictwo w Klubie jest bezpłatne, a klubowiczem można zostać niezależnie od wieku i zainteresowań. Dodatkowo w ramach działalności Klubów organizowane są spotkania z czołowymi polskimi pisarzami.