Bajkowisko Malucha – projekt skierowany jest do dzieci 2,3 i 4-letnich, które nie uczęszczają do żłobka i przedszkola. Podczas spotkań dzieci będą kreatywnie i wesoło spędzały czas. Wszystkie zajęcia będą składały się z trzech części: literackiej, ruchowo-sensorycznej i logopedycznej.
Wartość projektu: 40 350,00 zł
Projekt realizowany w 2024 roku.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w wysokości 31 050 zł.

Digitalizacja kolekcji ks. Stanisława Kujota
Wartość projektu: 50 000,00 zł.
Projekt realizowany w roku 2024.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w wysokości 40 000,00 zł oraz z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego kwotą w wysokości 10 000,00 zł.

Utworzenie stanowiska badawczego w pracowni konserwatorskiej w Książnicy Kopernikańskiej

Wartość projektu 155 696,67 zł.
Projekt realizowany w okresie od 3 kwietnia do 18 grudnia 2023r.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w wysokości 111 996,67 zł

Zadanie realizowane w ramach programu Wspieranie Działań Muzealnych.
Zadanie ma na celu utworzenie w pracowni konserwatorskiej stanowiska badawczego wyposażonego w mikroskop biologiczny i stereoskopowy oraz drobny sprzęt laboratoryjny, umożliwiający ocenę celowości i skuteczności zabiegów konserwatorskich oraz wykonywanie badań zasobów Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu pod względem m.in. techniki i technologii wykonania.

 

Realizacja Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Priorytet 1- Poprawa oferty bibliotek publicznych.
Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.
Dofinansowanie dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0.

Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.
Wartość projektu finansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 191 991,00 zł.

Wartość projektu finansowanego ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 150 000 zł.
Projekt realizowany w roku 2023.

Wydanie tomów 23-25 punktowanego czasopisma naukowego "Folia Toruniensia"

Wartość projektu: 117 900 zł

Projekt jest realizowany w latach 2023-2025

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w wysokości 67 200 zł (w roku 2023: 19 600 zł),

ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 35 370 zł (w roku 2023: 10 100 zł),

oraz ze środków Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu w wysokości 15 330 zł (w roku 2023: 3990 zł)

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w wysokości 67 200 zł (w roku 2024: 22 400 zł),

ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 35 370 zł (w roku 2024: 11 790 zł),

oraz ze środków Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu w wysokości 15 330zł (w roku 2024: 5 110 zł)

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w wysokości 67 200 zł (w roku 2025: 25 200 zł),

ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 35 370 zł (w roku 2025: 13 470 zł),

oraz ze środków Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu w wysokości 15 330zł (w roku 2025: 6 230 zł)

 

Dyskusyjne Kluby Książki w podregionie toruńsko-włocławskim
Projekt realizowany w roku 2023
Zadanie sfinansowane z budżetu państwa:
- kwota dotacji: 109 989 zł
- środki własne: 3 500 zł
- środki Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 10 000 zł
- całkowita kwota zdania 123 489 zł

 

Realizacja Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Dofinansowanie dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0.

Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Wartość projektu finansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 202 196,00 zł.

Wartość projektu finansowanego ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 200 000 zł.

Projekt realizowany w roku 2022.

Celem programu jest wsparcie rozwoju czytelnictwa poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy
W ramach programu możliwy jest zakup książek papierowych, a także usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków, audiobooków i synchrobooków, co jest odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania zgłaszane przez użytkowników bibliotek publicznych.

Dyskusyjne Kluby Książki w podregionie toruńsko-włocławskim
Projekt realizowany w roku 2022
Wartość projektu: 118 300 zł
Kwota dotacji z Instytutu Książki: 104 800 zł
Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzka Kujawsko-Pomorskiego: 13 500 zł

Dyskusyjne Kluby Książki w podregionie toruńsko-włocławskim powstały z inicjatywy Instytutu Książki i działają przy jego wsparciu merytorycznym i finansowym od 2007 roku. Koordynatorem projektu jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu. Obecnie w podregionie toruńsko-włocławskim działają 103 Kluby, każdy z nich liczy około 10 osób i ma swojego opiekuna-moderatora. Uczestnictwo w Klubie jest bezpłatne, a klubowiczem można zostać niezależnie od wieku i zainteresowań. Dodatkowo w ramach działalności Klubów organizowane są spotkania z czołowymi polskimi pisarzami.