ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W 3. EDYCJI KONKURSU NA NAJLEPSZĄ KSIĄŻKĘ O TEMATYCE REGIONALNEJ

Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu oraz toruński oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego zapraszają do udziału w ogólnopolskim Konkursie na Najlepszą Książkę o Tematyce Regionalnej wydaną w 2023 r. Na zgłoszenia czekamy od 20 maja do 13 września 2024 r. Autor Najlepszej Książki o Tematyce Regionalnej otrzyma Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 5 tys. zł. Jury przyzna również nagrody w kategoriach specjalnych: Historia, Kultura, Przyroda i geografia, Biografistyka, Literatura piękna, Turystyka oraz Odkrycie roku.

Tematyka książek zgłoszonych do Konkursu musi dotyczyć zagadnień bezpośrednio związanych z obszarem województwa kujawsko-pomorskiego. Do udziału w konkursie można zgłaszać wyłącznie książki wydane drukiem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Książki mogą być zgłaszane przez Wydawców, Autorów i Redaktorów. Termin przyjmowania zgłoszeń do Konkursu mija 13 września 2024 r. o godz. 15.00.

Partnerem konkursu i fundatorem Nagrody jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Więcej informacji w Regulaminie Konkursu

WYNIKI 2. KONKURSU O NAGRODĘ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DLA NAJLEPSZEJ KSIĄŻKI O TEMATYCE REGIONALNEJ

Jury konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla Najlepszej Książki o Tematyce Regionalnej po wnikliwym przeanalizowaniu nadesłanych publikacji zdecydowało się przyznać Nagrodę Główną (Grand Prix) książce zatytułowanej Kościół św. Jakuba w Toruniu. Historia w ziemi zapisana autorstwa Krystyny Sulkowskiej-Tuszyńskiej wydanej przez Towarzystwo Miłośników Torunia.

Uzasadnienie decyzji Jury: W ocenie Jury nagrodzona publikacja zasługuje na najwyższe uznanie ze względu na przedstawienie ostatnich wyników badań nad jednym z najstarszych kościołów na ziemi chełmińskiej oraz atrakcyjność szaty graficznej.

Jury postanowiło przyznać nagrody specjalne:
1.    W kategorii „Historia” książce autorstwa Włodzimierza Ignacego Deczyńskiego zatytułowanej Nazewnictwo ulic miasta Torunia w latach 1920-1939 wydanej przez Towarzystwo Miłośników Torunia

2.    W kategorii „Kultura” książce autorstwa Krystyny Lewickiej-Ritter zatytułowanej W Kujawsko-Pomorskiem – z Oskarem Kolbergiem pod rękę wydanej przez Machinę Druku

3.    W kategorii „Przyroda i geografia” książce autorstwa Dariusza Karczewskiego, Macieja Maciejewskiego, Juliana Chmiela i Jacka Goszczyńskiego zatytułowanej Jezioro Gopło wydanej przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Kruszwicy

4.    W kategorii „Biografistyka” książce autorstwa ks. Michała Damazyna zatytułowanej Dykcjonarz kujawsko-pomorski. Zasłużeni działacze „Solidarności” i opozycji antykomunistycznej odznaczeni medalem „Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis”, Tom 1 wydanej przez Jagielloński Instytut Wydawniczy

5.    W kategorii „Literatura piękna” książce autorstwa Elżbiety Okunowskiej zatytułowanej A dziwożony tańczą. Saga kujawska wydanej przez Exdruk

6.    W kategorii „Turystyka” książce autorstwa Krzysztofa Drozdowskiego zatytułowanej Bydgoszcz. Historia w 100 przedmiotach wydanej przez Wydawnictwo Pejzaż

7.    W kategorii „Odkrycie roku” książce zredagowanej przez Katarzynę Wodniak zatytułowanej Ksantypy i inne typy. Publicystyka Konstancji Hojnackiej, Felicji Stendigowej i Heleny Bartoszek-Zastawniakowej w "Mojej Przyjaciółce" 1934-1939 wydanej przez Wydawnictwo Dominika Księskiego Wulkan oraz Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Jury postanowiło przyznać pięć wyróżnień:
1.    książce autorstwa Justyny Makarewicz i Ryszarda Mateckiego zatytułowanej Ciekawostki o Kcyni i okolicy ku nauce i rozrywce czytających skrzętnie zebrane wydanej przez Urząd Miejski w Kcyni

2.    książce autorstwa Radosława Stawskiego zatytułowanej Zbiczno – historia wsi w zarysie wydanej przez Gminę Zbiczno

3.    książce autorstwa Pawła Beckera zatytułowanej Skarbiec legend wąbrzeskich wydanej przez Wąbrzeski Dom Kultury

4.    książce autorstwa Natalii Zacharek zatytułowanej Duchy i demony ziemi chełmińskiej wydanej przez Wydawnictwo Region

5.    książce autorstwa Józefa Nowakowskiego zatytułowanej Bądkowo. 800 lat dziejów wsi, parafii i gminy. Część pierwsza do rozbiorów wydanej przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii i Eksploatacji w Radomiu

---

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 18 października 2023 r. w Mediatece przy ul. Kościuszki 77 podczas II Kongresu Regionalistów. Kongres rozpocznie się o godz. 10.00.

Oto lista książek zgłoszonych do Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla Najlepszej Książki o Tematyce Regionalnej wydanej w 2022 roku:

 1. Apostołowie Afryki. Studia poświęcone Wandzie Błeńskiej i kardynałowi Adamowi Kozłowieckiemu SJ / pod redakcją Michała Białkowskiego i Moniki Dejneko-Białkowskiej, Jagielloński Instytut Wydawniczy, partner: Klub Inteligencji Katolickiej w Toruniu, Toruń 2022
 2. Becker Paweł, Skarbiec legend wąbrzeskich, wydawca: Wąbrzeski Dom Kultury, Wąbrzeskie Zakłady Graficzne, Wąbrzeźno 2022
 3. Bryx Bączkowska Gabriela, Portret przez trzy epoki. Opowieści z Wąbrzeźna, wydawca: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. W. Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie, Wąbrzeskie Zakłady Graficzne, Wąbrzeźno 2022
 4. Budkiewicz Mariusz, Bp Michał Kozal, wydawca: Towarzystwo Miłośników Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie, Lipno2022
 5. Budkiewicz Mariusz, Grubecka Iwona, Kostecka Dorota, Dzieje harcerstwa w Lipnie (do 1945 roku), wydawca: Towarzystwo Miłośników Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie, Lipno 2022
 6. Damazyn Michał, Dykcjonarz kujawsko-pomorski. Zasłużeni działacze „Solidarności” i opozycji antykomunistycznej odznaczeni medalem „Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis”, Tom 1, Jagielloński Instytut Wydawniczy), Toruń – Bydgoszcz - Włocławek 2022
 7. Deczyński Włodzimierz Ignacy, Nazewnictwo ulic miasta Torunia w latach 1920-1939, wydawca: Towarzystwo Miłośników Torunia, Toruń 2022
 8. Drozdowski Krzysztof, Bydgoszcz. Historia w 100 przedmiotach, Wydawnictwo Pejzaż, Bydgoszcz 2022
 9. Drozdowski Krzysztof, Nie tylko krwawa niedziela. Bydgoski wrzesień dzień po dniu, Wydawnictwo Pejzaż, Bydgoszcz 2022
 10. Duszyński-Karabasz Henryk, Antroponimia wiernych parafii prawosławnych na Kujawach i w ziemi dobrzyńskiej w II połowie XIX i w początkach XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2022
 11. Dzieje Brześcia Kujawskiego i ziemi brzeskiej, Tom II 1918-1989, pod redakcją Dariusza Karczewskiego i Sławomira Łanieckiego, wydawca: Agencja Reklamowa TOP, Brześć Kujawski 2022
 12. Filipiak Barbara, Leon Lichociński. Książę Pałuckich Przewodników, wydawca: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie, Żnin 2022
 13. Izajasz Tomasz, Pozdrowienia znad rzeki Brdy . Od Opławca do Rybiego Rynku, z serii Widoki Dawnej Bydgoszczy część 3, wydawca: Muzeum Kanału Bydgoskiego im. Sebastiana Malinowskiego, Wydawnictwo Pejzaż, Bydgoszcz 2022
 14. Karczewski Dariusz, Maciejewski Maciej, Chmiel Julian, Goszczyński Jacek, Jezioro Gopło, wydawca: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kruszwicy, Kruszwica 2022
 15. Kluczwajd Katarzyna, Toruń tylko zaplanowany, Księży Młyn Dom Wydawniczy, Łódź 2022
 16. Kluczwajd Katarzyna, Toruńskie śródmieście, Stare Miasto – Nowe Miasto – Wilhelmstadt. Pocztówki z kolekcji Tamary i Krzysztofa Klunderów, Wydawnictwo Region, Gdynia 2022
 17. Kostecka Dorota, Historia tenisa ziemnego w Lipnie, wydawca: Towarzystwo Miłośników Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie, Lipno 2022
 18. Krajewski Klemens, Tradycyjne budownictwo chałup ziemi chełmińskiej. Studia etnograficzne, redakcja naukowa i wprowadzenie Maciej Prarat, wydawca: Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu, Toruń 2022
 19. Krajewski Mirosław, Samarytanin z oborskiego karmelu. Ojciec Wincenty Józef Kruszewski (1843-1922). W setną rocznicę śmierci, wydawca: Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe, Obory 2022
 20. Krzemiński Paweł, Miernik Piotr, Doniesienia z pogranicza. Aleksandrow Kujawski i okolica w latach 1862-1945, wydawca: Paweł Kucypera, Toruń 2022
 21. Ksantypy i inne typy. Publicystyka Konstancji Hojnackiej, Felicji Stendigowej i Heleny Bartoszek-Zastawniakowej w "Mojej Przyjaciółce" 1934-1939, wstęp, redakcja i opracowanie Katarzyna Wodniak, Wydawnictwo Dominika Księskiego Wulkan, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Żnin – Bydgoszcz 2022
 22. Lewicka-Ritter Krystyna, W Kujawsko-Pomorskiem – z Oskarem Kolbergiem pod rękę, wydawca: Machina Druku, Toruń 2022
 23. Makarewicz Justyna, Ciekawostki o Kcyni i okolicy ku nauce i rozrywce czytających skrzętnie zebrane, ilustracje Ryszard Matecki, wydawca: Urząd Miejski w Kcyni, Kcynia 2022
 24. Muzeum Okręgowe w Toruniu. Przewodnik ilustrowany, wydanie II zaktualizowane, redakcja: Hubert Smolarek, wydawca: Foto Liner, Warszawa 2022
 25. Nowakowski Józef, Bądkowo. 800 lat dziejów wsi, parafii i gminy. Część pierwsza do rozbiorów, współpraca wydawnicza: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii i Eksploatacji w Radomiu, Bądkowo 2022
 26. Okunowska Elżbieta, A dziwożony tańczą. Saga kujawska, wydawca: Exdruk, współfinansowanie: Starostwo Powiatowe w Radziejowie, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Radziejowie), Włocławek 2022
 27. Pawłowski Wiktor, Z Polski do Polski. Z Wilna do Torunia. Wspomnienia, redakcja naukowa, wstęp i komentarze Janusz Tondel, Roman Tondel, wydawca: Towarzystwo Miłośników Torunia, Toruń 2022
 28. Perlik-Piątkowska Anna, Pozdrowienia z Bydgoskiego Starego Miasta: Rybi Rynek, Mostowa, Stary Rynek, seria: Widoki Dawnej Bydgoszczy, część 4, Wydawnictwo Pejzaż, Muzeum Kanału Bydgoskiego im. Sebastiana Malinowskiego, Bydgoszcz 2022
 29. Prarat Maciej, Schaaf Ulrich, Wieża Ratusza Staromiejskiego w Toruniu : historia budowlana od XIII do XXI wieku w świetle badań architektonicznych, wydawca Towarzystwo Miłośników Torunia, Muzeum Okręgowe w Toruniu, Toruń 2022
 30. Ruprecht Zofia Ewa, Bydgoszcz nastrojowa, autorka tekstów: Anna Perlik-Piątkowska, Wydawnictwo Pejzaż, Bydgoszcz 2022
 31. Stawski Radosław, Zbiczno – historia wsi w zarysie, wydawca: Gmina Zbiczno, Wąbrzeskie Zakłady Graficzne, Zbiczno 2022
 32. Sulkowska-Tuszyńska Krystyna, Kościół św. Jakuba w Toruniu. Historia w ziemi zapisana, wydawca: Towarzystwo Miłośników Torunia, , Toruń 2022
 33. Sulkowska-Tuszyńska Krystyna, Ten wytworny święty Jakub. Kościół św. Jakuba w Toruniu po badaniach archeologicznych. Mały przewodnik, Wydawca: Studio Kropka dtp, Toruń 2022
 34. Superczyński Mateusz, Wśród winnic, łąk trzcinowych i ogrodów: tajemnice przedmieścia Torunia - Mokre: katalog wystawy Archiwum Państwowego w Toruniu, wydawca: Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Toruń 2022
 35. Zacharek Natalia, Duchy i demony ziemi chełmińskiej, Wydawnictwo Region, Gdynia 2022

----

Książnica Kopernikańska w Toruniu oraz toruński oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego zapraszają do udziału w ogólnopolskim Konkursie na Najlepszą Książkę o Tematyce Regionalnej wydaną w 2022 r. Na zgłoszenia czekamy od 22 maja do 15 września 2023 r. Autor Najlepszej Książki o Tematyce Regionalnej otrzyma Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 5 tys. zł. Jury przyzna również nagrody w kategoriach specjalnych: historia, kultura, przyroda i geografia, biografistyka, literatura piękna, turystyka i odkrycie roku.

Tematyka książek zgłoszonych do Konkursu musi dotyczyć zagadnień bezpośrednio związanych z obszarem województwa kujawsko-pomorskiego. Do udziału w konkursie można zgłaszać wyłącznie książki wydane drukiem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Książki mogą być zgłaszane przez Wydawców, Autorów i Redaktorów. Termin przyjmowania zgłoszeń do Konkursu mija 15 września 2023 r. go godz. 15.00.

Więcej informacji w Regulaminie Konkursu.


PARTNER I FUNDATOR NAGRÓD