KREATYWNI I AKTYWNI
– warsztaty rozwijające
dla bibliotekarzy pracujących z dziećmi

Szkolenia dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Partnerstwo dla książki” oraz ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Zadanie „Kreatywni i aktywni – warsztaty rozwijające dla bibliotekarzy pracujących z dziećmi” jest skierowane do bibliotekarzy podregionu toruńsko-włocławskiego województwa kujawsko-pomorskiego, którzy odczuwają potrzebę rozwijania i doskonalenia kompetencji zawodowych w zakresie pracy z dziećmi.

Ma na celu wyposażenie pracowników merytorycznych bibliotek podregionu toruńsko-włocławskiego w niezbędną wiedzę, umiejętności i kompetencje, dzięki którym będą oni potrafili stworzyć atrakcyjną ofertę animacyjną dla dzieci młodszych i starszych, uwzględniającą ich rozwój psychomotoryczny i psychospołeczny. Projekt jest przeznaczony dla osób już pracujących z dziećmi, które chciałyby wprowadzić do biblioteki zupełnie nowe usługi bądź udoskonalić już istniejące, a także dla tych osób, które dopiero planują rozszerzyć zakres usług o działania dla najmłodszej grupy odbiorców.

Nasza oferta dla bibliotekarzy obejmuje:

1) dwudniowe warsztaty wprowadzające do pracy z dzieckiem w bibliotece, uzupełnione o wykład w formie e-learningowej;

2) sześć warsztatów (jedno- i dwudniowych) rozwijających, wzbogacających umiejętności i kompetencje bibliotekarzy w zakresie animacji dzieci – zarówno tych najmłodszych w wieku 2–6 lat, jak i starszych w wieku 7–12 lat.

Myślą przewodnią warsztatów są słowa Janusza Korczaka:

Nie zmuszajmy dzieci do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywność,
nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia.
Nie żądajmy, lecz przekonujmy.
Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijajmy jego umysł tak,
by samo widzieć chciało.

WARSZTAT WPROWADZAJĄCY

Celem warsztatu jest podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie psychologicznych i pedagogicznych zasad pracy z dziećmi, dostosowywania zajęć bibliotecznych do rozwoju psychospołecznego dziecka. Warsztat kierujemy do bibliotekarzy, którzy chcieliby podnieść wiedzę i umiejętności w zakresie psychologicznych i pedagogicznych zasad pracy z dziećmi. Bibliotekarze poznają ograniczenia i korzyści wynikające z etapu rozwojowego, na którym znajdują się dzieci. Dzięki przedstawionej na zajęciach metodzie Montessori zwrócą uwagę także na konieczność indywidualnego podejścia do dziecka oraz zapewnienia mu możliwości samodzielnego działania – odpowiednio do jego wieku i umiejętności. Bibliotekarze dowiedzą się, w jaki sposób powinni dostosować miejsce i zadania do potrzeb dzieci i jak można urozmaicić zajęcia w bibliotece, aby rozwijały zmysły, koncentrację i pewność siebie. Prowadzący warsztat przygotuje materiały uzupełniające część warsztatową szkolenia wprowadzającego, do których każdy uczestnik otrzyma dostęp poprzez platformę e-learningową.

Szkolenie obejmie następujące kwestie:

 1. Rozwój psychospołeczny dziecka, czyli dlaczego dwulatek nie „usiądzie grzecznie”.
 2. Jak wspierać dziecięcą radość uczenia się bez oceniania i poprawiania błędów.
 3. Szkoła Montessori – czyli wychowywanie bez kar, nagród, pochwał i oceniania.
 4. Pierwsze słowo, pierwsze zdanie, sylabami czy globalnie? – dzieciaki czytają.
 5. Kto kocha książki, a kto przed nimi ucieka – kształcenie postawy czytelnika od najmłodszych lat.
 6. Dobre praktyki – przykłady warsztatów czytelniczych dostosowanych do wieku dziecka.

 

Materiały dydaktyczne:

Prowadzenie: Katarzyna Gołuńska, Małgorzata Wyżykowska

Termin: 14.09 i 20.09.2018

WARSZTATY ROZWIJAJĄCE

WARSZTAT SENSORYCZNY

Warsztat sensoryczny przeznaczony jest dla bibliotekarzy, którzy chcieliby zaprosić do biblioteki małe dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (wraz z rodzicami/opiekunami) i zaoferować im wspólne zabawy stymulujące rozwój dziecka, pobudzające kreatywność, wpływające pozytywnie na rozwój na różnych płaszczyznach, a także rozwijające miłość do książek. Podstawowym założeniem warsztatu jest, że dzieci są odkrywcami, którzy do poznania świata wykorzystują wszystkie zmysły: wzrok, słuch, węch i smak, dotyk. Dlatego uczestnicy poznają różne zabawy sensoryczne, m.in. wykorzystujące chustę animacyjną, rekwizyty cyrkowe, różnej wielkości piłki, tunele, wykonają prace plastyczne na bazie recyklingu, nauczą się tworzyć autorskie pomoce do zabawy i nauki, jak np. książki sensoryczne. Poza zainspirowaniem nowymi metodami pracy bibliotekarze otrzymają praktyczne wskazówki dotyczące organizacji zajęć dla dzieci i ich opiekunów.

 

Szkolenie obejmie następujące kwestie:

 • Część wprowadzająca – jak zorganizować zajęcia dla małych dzieci i opiekunów.
 • Gry i zabawy integracyjne.
 • Zabawy ruchowe wykorzystujące chustę animacyjną, rekwizyty cyrkowe,
 • Warsztaty plastyczne z wykorzystaniem materiałów z recyklingu
 • Jak stworzyć autorskie pomoce multisensoryczne do zabawy i nauki.

Prowadzenie: Agnieszka Dąbrowska, Monika Lewandowska, Marzenna Wojnar

Termin: 9.11 i 20.11.2018

WARSZTAT TEATRALNY

Celem jest opanowanie przez bibliotekarzy interaktywnych metod pracy scenicznej oraz wykorzystanie ich do pracy z dziećmi. Warsztat wzbogaci stosowane dotychczas metody pracy z małym czytelnikiem w bibliotece o nową formę – teatralną. Uczestnicy poznają interaktywne metody pracy scenicznej pozwalające uatrakcyjnić wizyty w bibliotece najmłodszych czytelników. Poznają różne formy teatralne (proste marionetki wycinane z papieru, pacynki, kukiełki), teatr Kamishibai, nauczą się tworzyć miniscenografie, zrozumieją znaczenie tła muzycznego w pogłębianiu odbioru tekstu literackiego. Na przykładzie wybranych utworów będą odgrywać małe formy teatralne. Wprowadzenie form teatralnych do biblioteki umożliwi w sposób niekonwencjonalny promowanie czytelnictwa i pozyskiwanie najmłodszych czytelników.

 

Szkolenie obejmie następujące kwestie:

 • Teatr jako metoda animacji tekstów literackich.
 • Ćwiczenie elementów dramy: rzeźba, technika stop-klatki, gorące krzesło, gry dramowe.
 • Teatrzyk dziecięcy – marionetki, pacynki, kukiełki, teatr Kamishibai.
 • Tworzenie miniscenografii i tła muzycznego.
 • Własne próby teatralne.

Prowadzenie: Ireneusz Maciejewski, Danuta Jóźwiak-Rezmer, Anna Fabrykiewicz

Termin: 6.11 i 14.11.2018

WARSZTAT MEDIALNY

Celem jest opanowanie umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii przydatnych w codziennej pracy z młodym czytelnikiem oraz zyskanie wiedzy dotyczącej zagrożeń wiążących się z wykorzystywaniem przez dzieci zasobów internetowych. Bibliotekarze poznają mobilne narzędzia i aplikacje przydatne w pracy z dziećmi i nauczą się z nich korzystać. Dowiedzą się także, jak przeciwdziałać zagrożeniom wiążącym się z wykorzystaniem przez dzieci zasobów internetowych, komputerów i urządzeń mobilnych – wiedzę tę będą mogli także przekazać rodzicom. Uczestnicy szkoleń będą mieli dostęp do laptopów, otrzymają bogaty wykaz źródeł do pogłębienia tematyki warsztatów.

 

Szkolenie obejmie następujące kwestie:

 • Rozwój nowych technologii i jego konsekwencje dla bibliotekarza i młodego czytelnika.
 • Narzędzia i aplikacje przydatne w pracy z dziećmi
 • Jak w efektywny sposób wykorzystywać nowe technologie w pracy z dziećmi.
 • Bezpieczeństwo dzieci w internecie – jak przeciwdziałać zagrożeniom.
 • Część praktyczna – warsztaty komputerowe.

Prowadzenie: Małgorzata Kowalska, Przemysław Krysiński

Termin: 25.09 i 4.10.2018

WARSZTAT FILMOWY

Warsztat przeznaczymy dla bibliotekarzy, którzy starszym dzieciom (i młodzieży) chcieliby zaproponować nową aktywność – kręcenie krótkich filmików wykorzystywanych w różnych inicjatywach biblioteki. Na warsztacie bibliotekarze otrzymają fachowe porady dotyczące nagrywania filmików, ich edycji i publikowania. Dowiedzą się, w jaki sposób mogą zaangażować dzieci w nagranie np. booktalkingu, filmiku promującego wydarzenie w bibliotece. W rezultacie będą potrafili udzielić fachowych porad małym filmowcom, co bez wątpienia podniesie ich rangę w oczach dzieci, uświadomić im zagrożenia wiążące się z ujawnianiem osobistych informacji, a także pozyskać niepowtarzalne materiały filmowe promujące książkę i bibliotekę. W ramach warsztatu planujemy m.in. spotkanie z młodym youtuberem. Uczestnicy szkoleń będą mieli dostęp do laptopów.

 

Szkolenie obejmie następujące kwestie:

 • Jak nagrać ciekawy film – fachowe porady dla początkujących youtuberów.
 • Darmowe programy do obróbki i montażu filmów.
 • Czy tylko YouTube? – gdzie warto publikować filmy.
 • Dobre praktyki.
 • Własne próby filmowe.

Prowadzenie: Rafał Hetman, Jolanta Pawełczyk

Termin: 27.11.2018

DEBATA OXFORDZKA

Celem warsztatu jest zapoznanie bibliotekarzy ze sztuką prowadzenia dyskusji oraz zyskanie umiejętności zorganizowania debaty oxfordzkiej w grupie dzieci. Debata rozwija u młodych czytelników inteligencję, daje możliwość pierwszych doświadczeń w wystąpieniach publicznych, uczy kultury dyskusji, dyscypliny. Co ważne, teza stawiana podczas debaty może odnosić się do książki, a sama debata może być także okazją do zabawy. Uczestnicy warsztatu otrzymają dawkę wiedzy teoretycznej oraz sami wezmą udział w debacie – od sformułowania tezy aż po ogłoszenie wyniku debaty. Zyskają umiejętności, dzięki którym będą potrafili zaplanować i zorganizować angażującą debatę oxfordzką z udziałem dzieci.

 

Szkolenie obejmie następujące kwestie:

 • Podstawowe zasady debaty oxfordzkiej.
 • Organizacja debaty i jej przebieg.
 • Dlaczego warto uczyć dzieci debatowania?
 • Pomysł na debatę oxfordzką w bibliotece.
 • Organizacja i prezentacja debaty przez uczestników szkolenia.

Prowadzenie: Magdalena Cyrklaff-Gorczyca, Lidia Wasilewska

Termin: 29.11.2018

ESCAPE-ROOM

Warsztat dla bibliotekarzy pragnących modną obecnie zabawę integracyjną – escape-room włączyć do oferty bibliotecznej przeznaczonej dla starszych dzieci (i młodzieży). Na warsztacie bibliotekarze dowiedzą się, jak przygotować escape-room w wersji edukacyjnej, tak aby osiągnąć maksimum zaangażowania uczestników, jak do zabawy włączyć nowoczesną technologię i połączyć ją z książką. W rezultacie biblioteki będą mogły wprowadzić nową usługę, zapewniającą dzieciom z jednej strony rozrywkę i wielkie emocje, z drugiej możliwość ćwiczenia analizowania, wnioskowania i wyciągania wniosków oraz naukę współpracy w grupie.

 

Szkolenie obejmie następujące kwestie:

 • Gra, grywalizacja, escape-room.
 • Zabawa w pokoju zagadek – zasady, warunki.
 • Pomysły na włączenie escape-room do oferty bibliotecznej (wersja edukacyjna).
 • Próbka zabawy w pokój zagadek.

Prowadzenie: Katarzyna Misiak, Sabina Olszewska

Termin: 10.10.2018

Formuła warsztatów zakłada aktywny udział uczestników. Skuteczność warsztatów rozwijających podniosą ćwiczenia samodzielne lub grupowe podsumowujące zdobytą wiedzę i umiejętności (np. zorganizowanie debaty oxfordzkiej czy zabawy escape-room). Szkolenia dwudniowe zakładają także samodzielną pracę uczestników i przedstawienie jej na kolejnych zajęciach.

Uczestnicy otrzymają przybory piśmienne, na wybranych warsztatach będą mieli do dyspozycji laptopy. Zapewnimy materiały plastyczne, dekoracyjne itp. niezbędne do przeprowadzenia warsztatów, w szczególności sensorycznych i teatralnych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach!

Tytuł Rozmiar Odsłon Pobierz
pdf Regulamin szkoleń Kreatywni i aktywni 2018 256.62 kb 280 Pobierz Zobacz