W dniu 24 marca 2023 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
zatwierdził Regulamin na lata 2023–2025 Priorytetu 1 Kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.

W 2023 roku na dofinansowania dla bibliotek publicznych w ramach Kierunku interwencji 1.1. przeznaczono kwotę 34 mln złotych.