Z okazji jubileuszu 85 lecia Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu ukazał się w grudniu 2008 roku nowy „Informator o zbiorach i działalności Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu”. Publikacja została wydana w języku polskim, angielskim i niemieckim w nakładzie 1800 egzemplarzy dzięki dotacjom Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Gminy Miasta Toruń oraz Fundacji Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.