FOLIA TORUNIENSIA 7/2007

Folia Toruniensia / red. Janusz Tandecki. – [T.] 7 (2007). – Toruń : Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska, 2007. -ISSN 1641-3792.

 

ARTYKUŁY

Marian Ptaszyk
Pamięć o Samuelu Bogumile Lindem w Toruniu
s. 7-11

Rok 2007 w sposób szczególny wiąże się z życiem i działalnością Samuela Bogumiła Lindego – 8 sierpnia przypada 160. rocznica śmierci tego wybitnego językoznawcy. Obchodzimy w tym roku także 200. jubileusz wydania pierwszego tomu Słownika Języka Polskiego. Dla uczczenia znakomitego autora Słownika pierwszy artykuł tomu 7. Folia Toruniensia został poświęcony Samuelowi Bogumiłowi Linde i jego związkom z Toruniem.

Waldemar Rozynkowski
O księgach hagiograficznych w diecezjach pruskich w średniowieczu. Zarys problematyki
s. 13-18

Artykuł zawiera ogólną charakterystykę księgozbiorów hagiograficznych, znajdujących się na terenie czterech diecezji pruskich w średniowieczu: chełmińskiej, pomezańskiej, sambijskiej i warmińskiej.

Agata Dobak
Psalmy Ulryka Schobera ze zbiorów Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu
s. 19-32

Ulryk Schober, urodzony na Śląsku profesor toruńskiego gimnazjum, był twórcą licznych utworów poetyckich. Szczególne miejsce w jego działalności literackiej zajmują parafrazy psalmów. Autorka artykułu dokonała analizy pięciu przechowywanych w Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu dzieł, porównując je z innymi zachowanymi tekstami literackimi z tego okresu.

Joanna Kamper-Warejko
Kancjonał Piotra Artomiusza – toruński wkład w polskie piśmiennictwo XVI wieku
s. 33-41

W artykule omówiono znajdujący się w zbiorach starodruków Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu kancjonał protestancki z XVI wieku oraz przedstawiono sylwetkę jego redaktora Piotra Artemiusza, teologa i pastora luterańskiego.

Andrzej Mycio
Listy Jakuba Henryka Zernekego ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu
s. 43-46

W 2006 r. Biblioteka UMK zakupiła do swoich zbiorów trzy listy Jakuba Henryka Zernekego, historyka i burmistrza toruńskiego oraz list Piotra Łoskiego, podkomorzego warszawskiego do kanclerza wielkiego koronnego Jana Szambeka. Autor omówił okoliczności powstania tych pism i ich losy w XVII-XX wieku.

Paweł A. Jeziorski
Kilka uwag nad przydatnością badawczą ksiąg sądu burgrabskiego w Starogrodzie koło Chełmna z lat 1721-1767
s. 47-59

Wśród zbiorów Archiwum Państwowego w Toruniu i Archiwum Diecezjalnego w Pelplinie znajdują się akta sądu burgrabskiego (zamkowego) ze Starogrodu z lat 1721-1767. W artykule scharakteryzowano to źródło oraz dokonano omówienia wybranych wpisów na tle historyczno-kulturowym. Autor przedstawił także ogólnie literaturę, odnoszącą się do akt tego sądu zamkowego.

Wanda A. Ciszewska
Inicjatywy wydawnicze toruńskich drukarzy z lat 1945-1950
s. 61-64

Historia drukarstwa w Toruniu sięga XVI wieku. Artykuł przedstawia inicjatywy wydawnicze oraz osiągnięcia tutejszych drukarni i ich pracowników, a także osób współpracujących z nimi we wczesnym okresie powojennym (do 1950 r.).

Wanda A. Ciszewska
Introligatornie w Toruniu w latach 1945-1950
s. 65-70
W artykule przedstawiono introligatornie działające w Toruniu, personel tych zakładów oraz wykonywane przez nie prace, ze szczególnym uwzględnieniem okresu powojennego (do 1950 r.).

Tomasz Kruszewski
Polskojęzyczne przewodniki i informatory turystyczne Torunia w latach 1945-1990
s. 71-82

Toruń – miasto o starej, pięknej zabudowie – co roku odwiedza wielu turystów. W artykule omówiono wydawane w okresie powojennym przewodniki i informatory turystyczne, poświęcone temu ośrodkowi. Autor porównał ich treść, formę przekazywania informacji i prowadzenia czytelnika po mieście oraz szatę graficzną.

Renata Skowrońska-Kamińska
Elektroniczny katalog starodruków Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu
s. 83-87
W toruńskiej Książnicy Kopernikańskiej od kilku lat realizowany jest projekt, mający na celu utworzenie elektronicznego katalogu starodruków, który przybliży czytelnikom zbiory tej biblioteki. W artykule przedstawiono ogólnie dzieje tej inicjatywy, sposób jej realizacji oraz dotychczasowe efekty pracy bibliotekarzy.

Małgorzata Fedorowicz
Biblioteki publiczne województwa kujawsko-pomorskiego wobec potrzeb użytkowników niepełnosprawnych i związanych z tym wymogów dostępności
s. 89-102
Biblioteki publiczne zobowiązane są do ułatwiania dostępu do swoich zbiorów czytelnikom niepełnosprawnym. Autorka przedstawiła wymogi stawiane bibliotekom, działania podejmowane przez wybrane biblioteki oraz problemy w realizacji tych wytycznych, wynikające między innymi z nieprzystosowania technicznego budynków.

Bożena Bednarek-Michalska
Zarządzanie i porządkowanie zasobów elektronicznych – warsztat pracy humanisty
s. 103-112
Szybki rozwój Internetu oraz potencjalne możliwości tego medium jako platformy publikacji materiałów badawczych i opracowań sprawiają, że w ostatnich latach coraz powszechniej Internet wykorzystywany jest w pracy naukowej. W artykule przedstawione zostały najnowsze narzędzia, służące do porządkowania oraz katalogowania informacji znalezionych w sieci.

 

KRONIKA NAUKOWA

Towarzystwo Bibliofilów im. J. Lelewela w Toruniu w 80. rocznicę powstania (Janina Huppenthal)
s. 113-117

Kontakty naukowe między Wojewódzką Biblioteką Publiczną – Książnicą Kopernikańską i Archiwum Miasta Stołecznego Pragi (Renata Skowrońska-Kamińska)
s. 119-122

Informacja Regionalna w bibliotekach publicznych województwa kujawsko-pomorskiego. Konferencja Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Okręgu Kujawsko-Pomorskiego w 2006 roku (Regina Sakrajda)
s. 123-126

Różne oblicza literatury – XII Toruński Festiwal Książki w Książnicy Kopernikańskiej (Łukasz Wudarski)
s. 127

Noc w bibliotece, czyli Ogólnopolski Tydzień Bibliotek (7-13.05.2007) (Monika Ostrowska, Dominika Czyżak)
s. 129-131

 

WSPOMNIENIA

Leonard Jarzębowki (1913-2007). Znawca i miłośnik książki (Maria Strutyńska)
s. 133-138

Alojzy Tujakowski w 15. rocznicę śmierci – spotkanie okolicznościowe, poświęcone pamięci wieloletniego dyrektora toruńskiej Książnicy (Renata Skowrońska-Kamińska)
s. 139-140