Folia Toruniensia / red. Janusz Tandecki. – [T.] 4 (2004). – Toruń : Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska, 2004. -ISSN 1641-3792.
 
ARTYKUŁY

Maria Frankowska
„Postylla” toruńska z 1594 roku – zapomniany zabytek polszczyzny pomorskiej (część I)
s. 7-24

Autorka omawia „Postyllę” toruńską w aspekcie badań językoznawczych.

Krystyna Wyszomirska
Wyposażenie typograficzne Postylli Jana Kalcksteina z roku 1594 ze zbiorów książnicy Kopernikańskiej w Toruniu
s. 25-32

Autorka artykułu podejmuje próbę opisania trzeciego zachowanego egzemplarza PostylliJana Kalcksteina z 1594 r.

Agnieszka Ciesielska, Joanna Konkolewska-Buchholz
O zachowaniu dawnych konserwacji w aspekcie przeprowadzonej współcześnie konserwacji szesnastowiecznej Postylli Jana Kalcksteina ze zbiorów książnicy Kopernikańskiej w Toruniu
s. 33-39

Artykuł dokładnie omawia i bogato ilustruje zdjęciami, etapy konserwacji szesnastowiecznej „Postylli” toruńskiej.

Jerzy Molin
Postylle w kościele ewangelickim
s. 41-47

Artykuł omawia role i znaczenie, jakie na przestrzeni wieków pełniły „Postylle” w kościele ewangelickim.

Iwona Imańska
Księgarnia Jana Fryderyka Hauensteina w Toruniu w latach 1688-1736
s. 49-60

W atrykule omówiono historię i dorobek wydawniczy toruńskiej księgarni Jana Fryderyka Hauensteina.

Katarzyna Tomkowiak
Biblioteki w Toruniu w latach 1920-1939
s. 61-94

Autorka przedstawia i charakteryzuje biblioteki istniejące w Toruniu w dwudziestoleciu międzywojennym.

 

ŹRÓDŁA I MATERIAŁY

Joanna Milewska-Kozłowska, Maria Strutyńska
Kolekcja proweniencji greifswaldzkiej w zbiorach Biblioteki UMK w Toruniu
s. 95-102

Autorki prezentują kolekcję proweniencji greifswaldzkiej znajdująca się w Zbiorach Specjalnych Biblioteki Głównej UMK w Toruniu.

 

KRONIKA NAUKOWA

Dostojna Jubilatka. Obchody 80-lecia Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu (Krystyna Wyszomirska)
s. 103-104

Certyfikat  ISO 9001 dla Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu (Grzegorz Barecki)
s. 105-106

Alojzy Tujakowski – nowy patron jednej z ulic Torunia (Danuta Krełowska)
s. 107