FOLIA TORUNIENSIA 1/2000

 

Folia Toruniensia / red. Janusz Tandecki. – [T.] 1 (2000). – Toruń : Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska, 2000. – ISSN 1641-3792.


ARTYKUŁY

Wiesława Kwiatkowska
Średniowieczna biblioteka klasztoru franciszkanów w Toruniu
s. 9-30
Autorka rekonstruuje schemat zawartości tematycznej księgozbioru biblioteki klasztornej, omawia dzieła tworzące jej zasób i ich przydatność w działalności toruńskich franciszkanów.

Krystyna Wyszomirska
Rękopiśmienne dedykacje autorskie ze zbiorów starodruków Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu
s. 31-51
Autorka zestawiła rękopiśmienne dedykacje autorskie, które zachowały się na starodrukach
kolekcji Książnicy. Wśród autorów i adresatów dedykacji znajdują się nazwiska wielu osób zasłużonych dla kultury Torunia, Gdańska, Królewca, kultury polskiej i europejskiej.


ŹRÓDŁA I MATERIAŁY

Beata Herdzin, Piotr Oliński

Inwentarz ksiąg Macieja Grätscha, burmistrza toruńskiego
s. 53-57
Na podstawie jednego z najwcześniejszych zachowanych spisów ksiąg, znajdujących się w inwentarzach majątków mieszczańskich w Archiwum Państwowym w Toruniu, odtworzono prywatną bibliotekę toruńską z XVI w. i charakter tego księgozbioru.

Bogusław Dybaś
Zaginiony plan Torunia z połowy XVII wieku
s. 59-68
Przedmiotem artykułu jest tzw. „gdański” plan Torunia, dokumentujący mało znany etap rozwoju fortyfikacji bastionowych wokół miasta.

Ireneusz Mikołajczyk
Martin Opitz w hołdzie Annie Wazównie
s. 69-89
Autor przekłada na język polski łaciński panegiryk autorstwa Marcina Opitza z roku 1636
oraz tworzy, opierając się na zawartych w druku informacjach, portret królewny Anny Wazówny.

 

KRONIKA NAUKOWA

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Książnica Miejska im. M. Kopernika w Toruniu jako ośrodek badań naukowych (Teresa E. Szymorowska)
s. 91-94

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (Regina Sakrajda)
s. 95-97

Towarzystwo Bibliofilów im. Joachima Lelewela w Toruniu (Janina Huppenthal)
s. 99-101

Dostojna Jubilatka. Obchody 75 – lecia Książnicy Miejskiej im. M. Kopernika w Toruniu (Krystyna Wyszomirska)
s. 103-105

Uroczystości jubileuszowe 90-lecia „Zapisek Historycznych” oraz 40-lecia pracy redaktorskiej prof. Mariana Biskupa (Renata Skowrońska – Kamińska)
s. 107-108
 

WSPOMNIENIA
Henryk Seweryn Zawadzki (1901 – 1998), prawnik, społecznik, twórca, badacz przeszłości (Stanisław Frankowski)
s. 109-110

Ryszard Dorożyński (1939 – 1998), dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Miejskiej im. M. Kopernika w Toruniu (Danuta Krełowska)
s. 111-112