Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych "Solidarność" w województwie toruńskim

W tym roku mija 40 lat od rejestracji “Solidarności” Rolników Indywidualnych. Z tej okazji przygotowaliśmy nie jedną, a trzy wystawy. 

Dwie stacjonarne - pierwszą przed Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Plac Teatralny 2); drugą w Książnicy Kopernikańskiej przy ul. Słowackiego 8 oraz ekspozycję online, która będzie dostępna na stronie www.ksiaznica.torun.pl 

Wystawa posterowa przed Urzędem Marszałkowskim zostanie otwarta 12 maja 2021, ok. godz. 11.30. W plenerze prezentujemy reprodukcje dokumentów z prywatnej kolekcji Michała Grabianki oraz Delegatury IPN w Bydgoszczy. Przed Urzędem Marszałkowskim będzie można zobaczyć fotografie dotąd niepublikowane, a także artykuły prasowe z pism toruńskich: "Nowości" i "Gazety Pomorskiej" oraz związkowych: "Wolnego Słowa" i "Rzeczychłopskiej" z 1981 r. 

W ekspozycji wykorzystano fotografie: Lecha Różańskiego (niegdyś członka toruńskiego MKZ i fotoreportera toruńskiego "Wolnego Słowa") z jego własnej kolekcji; Michała Kokota (członka toruńskiej awangardowej grupy fotograficznej 061) z kolekcji żony artysty, Marii Kokot; Grzegorza Osowickiego i Artura Wiśniewskiego z ich własnej kolekcji; dokumenty z prywatnego archiwum Michała Grabianki (pełnomocnika toruńskiego MKZ do spraw zakładania zielonej "Solidarności" w woj. toruńskim, później pełnomocnika WKZ NSZZ RI "Solidarność") oraz materiały Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu (fotografie Remigiusza Stasiaka oraz plakat prof. Eugeniusza Get-Stankiewicza), Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku (fotografie), Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy (kopie dokumentów) i Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.

Ekspozycja w gablotach w holu Książnicy Kopernikańskiej będzie czynna od 12 maja. Tutaj wystawimy oryginały dokumentów związkowych NSZZ RI "Solidarność" województwa toruńskiego z kolekcji Michała Grabianki, a ponadto: znaczki związkowe, w tym i strajkowe, numery unikatowych tytułów prasowych wychodzących w Toruniu w 1981 r. ("Wolnego Słowa", "Rzeczychłopskiej") ze zbiorów Książnicy, kopie fotografii Michała Kokota oraz barwnych zdjęć (które były wówczas rzadkością), Lecha Różańskiego i Grzegorza Osowickiego. 

Wystawa online na stronie www.ksiaznica.torun.pl została poświęcona powstaniu "Solidarności" RI w kraju i województwie toruńskim. To chronologiczna opowieść o ludziach, dzięki którym powstała zielona "S" doprowadzona do momentu zawieszenia działalności Związku (w kraju i w Toruniu).