Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu zaprosiła wszystkich pełnoletnich twórców regionu kujawsko-pomorskiego do wzięcia udziału w Konkursie Literackim „Nowa legenda toruńska”.

W legendach zapisane są dzieje miasta, historie mieszkańców, miejsc i obyczajów. Toruń ma ustalony kanon legend pochodzących z dawnych czasów – pierniki, Krzywa Wieża, flisak i żaby. Jednak nasze miasto cały czas się rozwija, powstają nowe miejsca, pojawiają się nowi ludzie i zjawiska.

Celem naszej inicjatywy jest utrwalenie w postaci słowa pisanego opowieści, które być może już się narodziły, ale nie zostały jeszcze spisane. Zachęciliśmy mieszkańców regionu do podzielenia się z nami tymi historiami i utrwalenia ich dla potomnych, aby można z nich było czerpać wiedzę o Toruniu i ludziach z nim związanych.

Nadesłane prace przekazaliśmy do oceny Jury:

Poznaj jurorów konkursu. To oni będę oceniać nadesłane teksty.

15 listopada 2019 r. na uroczystej gali wieńczącej Konkurs literacki „Nowa legenda toruńska” zostały ogłoszone oficjalne wyniki zmagań konkursowych.

Na konkurs wpłynęło 37 prac, z tego jedna została zdyskwalifikowana. Każdej nadesłanej pracy został nadany specjalny kod, by jurorzy mogli ocenić prace anonimowo na podstawie czterech kryteriów (w skali od 1 do 10 punktów każde): zgodność z tematem, oryginalność, bogactwo językowe, poprawność stylistyczna i językowa.

Ostateczna decyzja o wyborze laureatów zapadła na posiedzeniu jury Konkursu literackiego „Nowa legenda toruńska” w dniu 29 października 2019 r. Na spotkaniu byli obecni przedstawiciele Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej: Danetta Ryszkowska-Mirowska (dyrektor WBP-KK w Toruniu), Anna Broda i Katarzyna Kulig (koordynatorzy konkursu) oraz jury w składzie: Robert Małecki (przewodniczący), Halina Ciechorska, Urszula Sęczyk-Bonczkowska, Anna Tatarzycka-Ślęk, Marcel Woźniak. Nieobecna podczas spotkania jurorka Katarzyna Koźlikowska przekazała swój głos drogą mailową.

Na posiedzeniu podjęto następującą decyzję o wyborze laureatów:

Nagroda za 1. miejsce

Margota Kott, Nowa twarz Świętego Tomasza

Nagroda za 2. miejsce

Piotr Niedźwiedź, Legenda o smoku poskromionym przez dwie skrzypaczki

Adam Zaguła, Legenda o przeniesieniu Torunia w obecne miejsce

Nagroda za 3. miejsce

Dorota Lizurej, O trąbce Michała Archanioła, która za jednym razem serce i kamienicę skruszyła

Wyróżnienia:

Joanna Bawoł, Legenda o toruńskim Świetliku

Kinga Grablis, O Koperniku, który zbudził Księżyc

Krzysztof Lewandowski, Legenda o toruńskiej twierdzy i architekcie

Olga Rudzińska, O piernikarce i przekupce

Marcin Sumowski, Zdrajcy

Krystyna Wasilkowska-Frelichowska, Jak słowiczy śpiew wabił wodniaków

Wszystkie wyżej wymienione prace zostały opublikowane w wydawnictwie pokonkursowym „Nowa legenda toruńska”.

Więcej informacji: tel. (56) 622-66-42 (prosić o Bibliografię).

Pliki do pobrania:

Konkurs literacki „Nowa legenda toruńska” jest dofinansowany ze środków Gminy Miasta Toruń

Patroni honorowi

Patroni