Pomorskie czasopisma regionalne i czasopisma emigracyjne, sprawozdania instytucji i towarzystw naukowych, rękopisy nowożytne, druki ulotne, muzykalia, zbiory kartograficzne, pocztówki z przełomu XIX i XX w. i fotografia artystyczna to obiekty, które prezentujemy na wystawie planszowej w siedzibie Książnicy Kopernikańskiej przy ul. Słowackiego 8. Ekspozycja została  przygotowana przez Bibliotekę Uniwersytecką w Toruniu w ramach projektu „Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko-pomorskiego dla potrzeb nauki i dydaktyki całego kraju” realizowanego przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Wśród prezentowanych czasopism warto wspomnieć choćby "Dzień Pomorski: bezpartyjne pismo codzienne" wydawane w Toruniu w latach 1929-1936 czy Sprawozdania Towarzystwa Naukowego w Toruniu – najstarszego towarzystwa naukowego na Pomorzu, a także najważniejsze periodyki polskiego wychodźstwa, m.in. "Dziennik Obozowy APW", "Poradnik Świetlicowy YMCA" i "Myśl Polską".

Spośród wydawnictw kartograficznych znajdują takie perełki jak Atlas do dziejów polskich… autorstwa Joachima Lelewela z 1830 r. oraz kolekcję XIX-wiecznych map.

Są też: zbiór fotografii z przełomu XIX i XX w. reprezentujących prace zakładów fotograficznych od Paryża, Wiednia poprzez Warszawę, Toruń i Grudziądz po Wilno, Lwów i Petersburg, a także druki ulotne z okresu II Rzeczypospolitej utrwalające bardzo ważne wydarzenia w dziejach Niepodległej.

Wszystkie wymienione obiekty pochodzą ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Dzięki projektowi ucyfrawiana jest także unikatowa kolekcja negatywów toruńskiego fotografika Wacława Górskiego ze zbiorów Archiwum UMK,  obejmująca fotografie pomników architektury z różnych zakątków Polski, Czech, Moraw czy Ukrainy, a także dokumentację zabytkowych wnętrz oraz ich wyposażenia.

Celem projektu, realizowanego od sierpnia 2018 r. do lipca 2021 r.,  jest zwiększenie powszechnego dostępu do wysokiej jakości informacji sektora publicznego ze źródeł nauki oraz umożliwienie ich ponownego wykorzystania poprzez poszerzenie zasobów Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa o 28 tys. unikatowych, nigdy wcześniej nie publikowanych cyfrowo obiektów i 15 tys. nowych elektronicznych opisów bibliograficznych, co łącznie pozwoli uzyskać 43 tys. nowych dokumentów w Internecie.

Projekt uzyskał dofinansowanie z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w wysokości 4 599 042,05 zł, w tym 3 892 169,28 zł z funduszy europejskich i został przyjęty w naborze nr POPC.02.03.01-IP.01-00-006/17 dla Działania 2.3 "Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa" Poddziałania 2.3.1 "Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki" (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

Ekspozycja w Książnicy Kopernikańskiej będzie czynna od 19 marca do 30 kwietnia 2021 r.

Strona projektu: https://www.bu.umk.pl/popc