Spuść fantazję ze smyczy i weź udział w wojewódzkim konkursie plastycznym. Wyobraź sobie, co by było, gdyby zetknęły się ze sobą dwa światy – fantastyczny i ten realny. A potem narysuj komiks. Albo namaluj go. Albo zrób komiksowy kolaż. Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody! A my czekamy na Wasze prace. Termin zgłaszania prac upływa 28 lutego 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego). 

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, szkół specjalnych, wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz podopieczni organizacji specjalizujących się w pomocy młodym niepełnosprawnym z województwa kujawsko-pomorskiego.

Zadanie jest proste: narysuj komiks składający się z maksymalnie sześciu obrazków, inspirowany dowolnie wybraną książką. Komiks powinien opowiadać o spotkaniu dwóch światów – rzeczywistego i literackiego. Prace możesz wykonać dowolną techniką plastyczną (rysunek, malowanka, wyklejanka, wydzieranka, kolaż) lub techniką komputerową (praca powinna być wydrukowana) w formacie A3.

Komiksy będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych:

  1.     klas I-III szkoły podstawowej,
  2.     klas IV-VI szkoły podstawowej,
  3.     klas VII-VIII szkoły podstawowej,
  4.     uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Jury oceni nadesłane ilustracje, biorąc pod uwagę takie kryteria, jak: jasność przekazu wizualnego, pomysłowość i kreatywność, estetyka wykonania, zgodność ilustracji z treścią książki.

Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście do sekretariatu Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu przy ul. Dąbrowskiego 4, w dni powszednie od godz. 10.00 do godz. 15.00 lub przesłać je na adres: Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń. Z dopiskiem: konkurs „Fantazja bez smyczy”

Termin zgłaszania prac upływa 28 lutego 2021 r. Prace dostarczone po terminie nie będą przyjmowane, w przypadku prac przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronach internetowych organizatorów konkursu oraz w portalu Edupolis 31 marca 2021 r.

Wernisaż prac plastycznych laureatów konkursu i rozdanie nagród odbędzie się w kwietniu 2021 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Toruniu. Jeśli sytuacja epidemiczna w kraju nie pozwoli na zorganizowanie wernisażu i stacjonarnej ekspozycji, nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na wystawie online, udostępnionej na stronach organizatorów oraz w portalu Edupolis, a nagrody zostaną przesłane pocztą.

Organizatorzy konkursu: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu, Książnica Kopernikańska w Toruniu, Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu, Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, toruński oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz z Fundacja na rzecz Doroty Targowskiej i Jej Przyjaciół „Dorotkowo”.

Projekt edukacyjny został objęty honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy oraz Polskiej Sekcji IBBY.

Regulamin konkursu oraz załączniku do pobrania na stronie Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu.