W sobotę, 21 listopada, zapraszamy na 11. konferencję z cyklu Zabytki toruńskie młodszego pokolenia. Tym razem w całości transmitowaną w internecie - na facebookowym profilu Książnicy Kopernikańskiej. Tematem wiodącym tegorocznego sympozjum będzie Secesja w Toruniu: architektura i plastyka, twórcy i dzieła. Początek o godz. 10.00. Konferencja potrwa do godz. 15.00.


Secesja to styl, który „lubi się podobać”. Może ze względu na owo charakterystyczne dążenie do stylowej jedności sztuki, wyrażane np. w aranżacji wnętrz, na eksponowanie rzemiosła artystycznego? Tak jest też z miejscową secesją, która choć nie jest szczególnie reprezentatywna i bogata, niezmiennie zachwyca nie tylko torunian i miłośników kultury końca XIX i początku XX w.

Różnorodność artystyczną i ideową secesji oddaje określająca ją terminologia: w Niemczech to Jugendstil, w Austrii – Sezession, we Francji i w krajach anglosaskich – art nouveau, we Włoszech – stile floreale, w Anglii – Arts and Crafts Movement. Jak pisze Iwona Jastrzębska-Puzowska, to efemeryczne zjawisko w sztukach plastycznych przełomu XIX i XX wieku wymyka się precyzyjnym i krótkim definicjom.

Miejscowa secesja nie ma zbyt wielkiej literatury – 11. konferencja z cyklu "Zabytki toruńskie młodszego pokolenia" ma tę lukę nieco uzupełnić. Przede wszystkim chcemy jednak uwrażliwić na secesyjne konkrety i detale. Bywa, że tych ostatnich nie dostrzegamy, nie tylko detalu architektonicznego na budynkach o cechach historyzujących, ale też ogrodzeń, witryn sklepowych, balustrad balkonów i schodów, listowników itd.

Referaty dotyczą zarówno konkretów: pejzażu architektonicznego miasta, twórczości torunianki Julie Wolfthorn, wciąż mało znanej w swoim mieście; jak i detali – z wnętrz kamienic oraz piernikarskich zabytków w tym stylu. Na finał filmowa impresja ze spaceru fotograficznego, podczas którego podziwiliśmy konkrety i odkrywaliśmy secesyjne detale.

PROGRAM KONFERENCJI

Godz. 10.00

 • Powitanie
 • Iwona Jastrzębska-Puzowska, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, "W kręgu berlińskiej secesji. Architektura przełomu XIX i XX wieku na ziemiach zaboru pruskiego"
 • Michał Pszczółkowski, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, "Toruńska kamienica secesyjna – zasób specyfika form, stan zachowania"
 • Katarzyna Kluczwajd, Książnica Kopernikańska w Toruniu, "Od secesji u piekarza Petera Gehrza do królestwa budowniczego Michaela Bartela. O pejzażu architektonicznym miasta z początku XX wieku"
 • Michał Pszczółkowski, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, "Secesja ukryta – detale toruńskich wnętrz"


Godz. 13.00

 • Anna Kornelia Jędrzejewska, Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy, "Toruńskie specjały. Piernikarskie zabytki okresu secesji"
 • Toruńskie Spacery Fotograficzne, Impresje ze 125. Spaceru TSF: "Secesyjne konkrety i detale"

  Organizatorzy konferencji: Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Książnica Kopernikańska w Toruniu.

  Fot. M. Białecka