Spotkanie odbędzie się w Książnicy Kopernikańskiej w ramach IX Toruńskiego Kiermaszu Książki Regionalnej. Początek o godz. 16.00. Wstęp jest bezpłatny.

Dr Andrzej Potoczek, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, pracownik naukowo-dydaktyczny, wykładowca akademicki, praktyk w zakresie problematyki zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, planowania i zagospodarowania przestrzeni oraz rozwoju społeczności lokalnych.
Aktywnie uczestniczy w realizacji przedsięwzięć z zakresu zarządzania rozwojem jednostek samorządu terytorialnego w tym w procesie projektowania, kreowania i stosowania instrumentów rozwoju. Uczestniczy w planowaniu polityk rozwoju lokalnego i regionalnego a w szczególności polityki miejskiej, polityki przestrzennej oraz polityki innowacyjnej.

W latach 2007–2015 współodpowiedzialny za kształtowanie potencjału innowacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego. Uczestnik procesu projektowania i wdrażania inteligentnych specjalizacji regionu kujawsko-pomorskiego. Współodpowiedzialny za przygotowanie i wdrażanie poszczególnych strategii rozwoju woj. kujawsko-pomorskiego w latach 2000–2020. Od roku 2018 zaangażowany w realizację projektu (finansowanego przez NCBiR) związanego z budową modelu rozwoju gospodarczego województwa z wykorzystaniem idei gospodarki opartej na wiedzy.

Autor licznych publikacji z zakresu problematyki zarządzania rozwojem, gospodarki przestrzennej, samorządu terytorialnego oraz bezpieczeństwa.

Dr Marek Szuszman, działacz samorządowy, wójt Radziejowa, prezes Kujawskiego Towarzystwa Naukowego w Radziejowie.

Wydarzenie jest współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ze środków Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.