Pierwszy po wakacjach Wieczór Toruński poświęcimy Tadeuszowi Zakrzewskiemu. O wybitnym toruńskim bibliofilu, kolekcjonerze dokumentów życia społecznego, wytrawnym znawcy dziejów Podgórza i Torunia opowie dr Katarzyna Tomkowiak z Książnicy Kopernikańskiej. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Biblioteki przy ul. Słowackiego 8. Początek o godz. 18.00. Wstęp jest bezpłatny.

Tadeusz Zakrzewski urodził się 4 sierpnia 1922 w Podgórzu - mieście kolejarskich (przyłączonym do Torunia dopiero w 1938). Swoje dzieciństwo i dorastanie opisał we "Wspomnieniach Torunianina z Podgórza" (Towarzystwo Bibliofilów im. J. Lelewela w Toruniu). Jemu Książnica Kopernikańska zawdzięcza m.in. kolekcję materiałów dokumentujących działalność toruńskich drukarzy i wydawców - rodziny Buszczyńskich. Opisał wiele nieznanych postaci zasłużonych dla Podgórza, Torunia i Pomorza. W "Toruńskim słowniku biograficznym" (wydawanym przez Towarzystwo Miłośników Torunia) opublikował 67 biogramów (53 samodzielnie, 14 wspólnie z żoną Anną, która niegdyś pracowała w Książnicy). Był wieloletnim redaktorem "Rocznika Toruńskiego" (pismo ToMiTo), honorowym członkiem Towarzystwa, które wyróżniło go Złotym Astrolabium (1988). Był także prezesem toruńskich komilitonów (1972-1990) i honorowym członkiem Towarzystwa (1990), w 1994 lubelscy bibliofile odznaczyli go Orderem Białego Kruka. W 2002 w uznaniu otrzymał - za długoletnią działalność na rzecz miasta w towarzystwach kulturalnych i naukowych oraz popularyzowanie wiedzy o Toruniu - Medal Prezydenta Miasta Torunia "Thorunium".

Spotkanie odbędzie się dzięki wsparciu Gminy Miasta Toruń. Organizatorzy: Książnica Kopernikańska w Toruniu, Towarzystwo Miłośników Torunia.