DYREKTOR KSIĄŻNICY W SKŁADZIE INTERESARIUSZY INSTYTUTU HISTORII I ARCHIWISTYKI UMK

 

Z przyjemnością informujemy, że 11 lutego 2020 r. pani Danetta Ryszkowska-Mirowska, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, została powołana w skład Interesariuszy Zewnętrznych Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Funkcję tę pełnić będzie do 31 grudnia 2020 r.


MODERNIZACJA PRACOWNI KONSERWATORSKIEJ KSIĄŻNICY KOPERNIKAŃSKIEJ

 

Pracownia konserwatorska Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu przeszła gruntowną modernizację. Dotację na ten cel przekazało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dzięki dofinansowaniu pracownia została wyremontowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt konserwatorski, m.in. w maszynę do uzupełniania masą papierową, stół niskociśnieniowy, stół podświetlany oraz zestaw kuwet systemowych.

 

Przed modernizacją Książnica Kopernikańska przeprowadzała zabiegi, które ograniczały się do niezbędnego minimum pozwalającego zachować substancję zabytkowych materiałów. Tak zabezpieczone mogły funkcjonować do czasu przeprowadzenia pełnej konserwacji i restauracji. Dokonanie zaawansowanych zabiegów konserwatorsko-restauracyjnych nie było jednak możliwe bez specjalistycznego sprzętu.

 

Zmodernizowaną pracownię wyposażono w nowoczesne urządzenia umożliwiające precyzyjne określenie stanu zachowania obiektów oraz wybór odpowiednich metod konserwatorskich. Dzięki dofinansowaniu Książnica Kopernikańska kupiła m.in. nowoczesny stół niskociśnieniowy, który posłuży do prasowania i podklejania kart papieru w kontrolowanych warunkach. Z kolei stół podświetlany pozwoli na analizę przezrocza papieru i uzupełnianie ubytków podłoża papierowego zawiesiną składającą się z masy włóknistej oraz wody. Kolejnym urządzeniem zapewniającym prawidłowy proces konserwacji jest maszyna, dzięki której będzie możliwa rekonstrukcja podłoża papierowego zabytkowych dokumentów, które uległy zaawansowanym zniszczeniom. Część nowo zakupionego sprzętu (m.in. skalpel parowy i specjalistyczny odkurzacz) będzie służyć do oczyszczania zbiorów.

 

Konserwacją zbiorów zajmą się specjaliści z Pracowni Ochrony Zbiorów Książnicy Kopernikańskiej we współpracy z Instytutem Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK w Toruniu.

 

Tak zabezpieczone obiekty zostaną zdigitalizowane i udostępnione w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej. Będą również prezentowane podczas wystaw i konferencji przygotowanych w oparciu o badania historyczne i tegumentologiczne (oprawoznawcze).

 

Warto dodać, że dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyniosło 53 091,13 zł, zaś Województwo Kujawko-Pomorskie przyznało na modernizację pracowni 45 250,00 zł. Prace modernizacyjne były prowadzone w ramach zadania „W trosce o dziedzictwo powierzone nam w opiekę. Modernizacja pracowni konserwatorskiej w Książnicy Kopernikańskiej”.

 

Fot. Tomasz Dorawa


KSIĄŻNICA KOPERNIKAŃSKA NAGRODZONA ZA GRĘ MOBILNĄ MODERN(IZM) TALKING!

 

Z ogromną satysfakcją, informujemy, że nasza Biblioteka została wyróżniona podczas gali wieńczącej 27. Europejskie Dni Dziedzictwa. W uroczystości, która odbyła się 19 listopada 2019 w Warszawie, uczestniczyli organizatorzy najciekawszych wydarzeń promujących dziedzictwo kulturowe. Książnica Kopernikańska otrzymała nagrodę za grę mobilną Modern(izm) Talking.

 

Spotkania, warsztaty, inscenizacje, spacery, konkursy, wycieczki i zabawy – to tylko niektóre z wydarzeń, które odbyły się w ramach tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa. Przez dwa weekendy września we wszystkich województwach można było wziąć udział w około 1000. wydarzeń kulturalno-edukacyjnych. W 27. edycję EDD zaangażowanych było prawie 400 miejscowości! W Toruniu zaprosiliśmy do udziału w mobilnej grze miejskiej Modern(izm) Talking. Architektoniczni łowcy przygód musieli znaleźć 10 pereł toruńskiego modernizmu. W poszukiwaniach pomagała im specjalna aplikacja na smartfony. Grę dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Wyróżnienie za zaangażowanie, kreatywność i pomysłowość w imieniu toruńskiej Biblioteki odebrała pani Danetta Ryszkowka-Mirowska, dyrektor Książnicy Kopernikańskiej. Towarzyszyły jej organizatorki gry – panie Beata Antczak-Sabala oraz Katarzyna Rapior-Murawska. Na zdjęciu brakuje trzeciej organizatorki gry – pani Marii Tykałowskiej (w czasie uroczystości była chora). Galę zorganizował Narodowy Instytut Dziedzictwa.

 

Fot. Paweł Kobek / Narodowy Instytut Dziedzictwa


PODZIĘKOWANIA ZA UDZIAŁ W AKCJI „60+ KULTURA”

 

W tym roku po raz kolejny zorganizowaliśmy Dzień w Bibliotece dla Toruńskich Seniorów. Książnica Kopernikańska była jedną z 480 instytucji, które 28 września 2019 r. zaprosiły do siebie osoby 60+

 

Impreza spodobała się naszym gościom, którzy pytali o termin następnego spotkania. Doceniło nas również Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W piśmie z 23 października 2019 r. pani Anna Pawłowska-Pojawa, dyrektor Centrum Informacyjnego MKiDN dziękuje Książnicy Kopernikańskiej za udział w akcji „60+ Kultura”. Podziękowania zostały wystosowane w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Piotra Glińskiego.

 

W piśmie adresowanym na panią Danettę Ryszkowską-Mirowską, dyrektor Książnicy Kopernikańskiej, czytamy m.in.: Wierzę, że seniorzy, zachęceni atrakcjami, z których mogli skorzystać w pierwszy weekend jesieni, staną się częstszymi i regularnymi gośćmi Państwa placówki, realizując w ten sposób nadrzędny cel naszego projektu, którym jest włączenie osób starszych do regularnego uczestnictwa w szeroko rozumianym życiu kulturalny.