LUDWIK RYDYGIER (1850-1920) – ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ

 

1 lipca 2020 r. w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej została otwarta wystawa poświęcona znakomitemu polskiemu chirurgowi Ludwikowi Rydygierowi – w setną rocznicę jego śmierci. Ta ekspozycja to nasze dzieło. Przygotowaliśmy ją z inicjatywy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Ludwik Rydygier był jednym z najwybitniejszych chirurgów swoich czasów. Jako pierwszy w Polsce, a drugi na świecie, przeprowadził w 1880 r. operację resekcji nowotworu odźwiernika żołądka, a w roku następnym dokonał pionierskiego wycięcia wrzodu żołądka. Ponadto był autorem wielu innych nowatorskich technik operacyjnych, w tym m.in. metody resekcji odźwiernika żołądka (metoda Rydygiera) i zespolenia żołądkowo-jelitowego.

 

Ekspozycja w Senacie RP przedstawia karierę Ludwika Rydygiera – od studiów medycznych w Krakowie i Gryfii (Greifswaldzie), aż po objęcie funkcji rektora Uniwersytetu Lwowskiego. Wystawa została otwarta w związku z podjętą dzisiaj, 1 lipca 2020 r., uchwałą senacką w 100. rocznicę śmierci tego wielkiego polskiego chirurga. W otwarciu ekspozycji uczestniczyła Danetta Ryszkowska-Mirowska, dyrektor Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.

 

Pobierz  plansze ekspozycyjne w formacie pdf

 

Fot. M. Marchlewska, Kancelaria Senatu.

 

 


 

KUJAWSKO-POMORSKA PRASA CYFROWA 1920

 

Właśnie rozpoczęliśmy przygotowania do realizacji projektu „Kujawsko-pomorska prasa cyfrowa 1920”. Do końca roku zdigitalizujemy, opracujemy i udostępnimy bezpłatnie w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej wyselekcjonowane czasopisma znajdujące się w zbiorach Książnicy Kopernikańskiej. Będą to regionalne tytuły wydawane w latach 1920 – 1939. Obecnie dostęp do nich (w formie papierowej) jest mocno ograniczony.

 

Do digitalizacji wybraliśmy gazety, które na bieżąco relacjonowały wydarzenia w regionie, m.in.: „Express Pomorski”, „Codzienny Express Pomorski”, „Ziemię Pomorską” i „Głos Wąbrzeski”. Tytuły te publikowały teksty o charakterze społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym. Ponadto regularnie podejmowały tematykę kształtującej się na nowo polskiej państwowości.

 

Projekt „Kujawsko-pomorska prasa cyfrowa 1920” jest w naszym zamyśle oryginalną i nowoczesną formą uczczenia 100. rocznicy powrotu Torunia i Pomorza do odrodzonej Rzeczypospolitej. Czasopisma, które zdygitalizujemy stanowią bezcenne źródło informacji o regionie i Polsce w latach 1920 – 1939. Informacje te mogą posłużyć do celów naukowych, edukacyjnych i popularyzatorskich. Za pośrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej będą dostępne z każdego zakątka na świecie.

 

Projekt zostanie zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które przekazało na ten cel dotację w wysokości 33 tys. zł. Projekt dofinansowano również kwotą 57 600 zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 


 

ZBIORY CYFROWE KSIĄŻNICY KOPERNIKAŃSKIEJ W POLONIE

 

Książnica Kopernikańska w Toruniu rozpoczęła współpracę z Poloną, największą biblioteką cyfrową w Polsce. W Polonie publikujemy najciekawsze obiekty znajdujące się w naszych zbiorach. Kolekcje tematyczne Książnicy znajdziecie pod tym adresem: www.polona.pl/collections/institutions/18

 

Natomiast pełen zasób cyfrowy toruńskiej biblioteki, liczący ponad 70 tys. obiektów, jest dostępny w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej: www.kpbc.umk.pl

 

Warto wiedzieć: Polona to ponad 3 mln obiektów cyfrowych – książek, czasopism, map, druków ulotnych, starodruków, rękopisów, zbiorów ikonograficznych i nut, wśród których znajdziecie skarby polskiej kultury i historii – od Kroniki Galla Anonima po rysunki Witkacego. W Polonie możecie zakładać własne kolekcje, dodawać prywatne notatki i cyfrowe zakładki do wybranych obiektów. Polona daje możliwość skanowania na życzenie – użytkownicy mogą zgłaszać propozycje digitalizacji z liczących w sumie 18 mln jednostek zbiorów Biblioteki Narodowej, Biblioteki Jagiellońskiej oraz bibliotek wojewódzkich w Kielcach i Lublinie. Polona umożliwia również pobieranie obiektów cyfrowych w wielu formatach, włącznie z zamówieniem plików źródłowych.

 


 

ZBIORY KSIĄŻNICY W NARODOWYM ZASOBIE BIBLIOTECZNYM!

 

Część księgozbioru Książnicy Kopernikańskiej została wpisana do narodowego zasobu bibliotecznego! To wielkie wyróżnienie dla toruńskiej biblioteki. Do zasobu trafiają zbiory o wyjątkowej wartości i znaczeniu dla dziedzictwa narodowego.

 

Tym samym Książnica Kopernikańska znalazła się w elitarnym gronie 13 polskich bibliotek, których zbiory tworzą NZB. Są to m.in.: Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, Biblioteka Narodowa w Warszawie, Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu oraz Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Aby księgozbiór został zaliczony do narodowego zbioru bibliotecznego, musi spełniać co najmniej jedno z czterech kryteriów: powinien posiadać wartość historyczną, musi być cenny dla nauki lub kultury albo powinien mieć unikatową wartość artystyczną.

 

Do NZB trafiły następujące zbiory Książnicy Kopernikańskiej: regionalne wydawnictwa ciągłe z okresu XIX i początku XX w. o toruńskiej proweniencji, kolekcja starodrucznych regionalnych panegiryków, kolekcja ks. Stanisława Kujota ze zbiorów Towarzystwa Naukowego w Toruniu oraz ikonografia, głównie fotografie i grafiki związane z Toruniem i regionem.

 

Warto dodać, że materiały zaliczone do narodowego zbioru bibliotecznego podlegają szczególnej ochronie polegającej na zapewnieniu bezpiecznych warunków w zakresie przechowywania, kopiowania i utrwalania oraz udostępniania w celach naukowych albo ekspozycyjnych.

 

O zaliczeniu księgozbioru do NZB decyduje Rada do Spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego, która działa przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Po jej pozytywnej opinii Minister Gliński wpisał 26 marca 2020 r. część księgozbioru Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do narodowego zasobu bibliotecznego.


DYREKTOR KSIĄŻNICY W SKŁADZIE INTERESARIUSZY INSTYTUTU HISTORII I ARCHIWISTYKI UMK

 

Z przyjemnością informujemy, że 11 lutego 2020 r. pani Danetta Ryszkowska-Mirowska, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, została powołana w skład Interesariuszy Zewnętrznych Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Funkcję tę pełnić będzie do 31 grudnia 2020 r.


MODERNIZACJA PRACOWNI KONSERWATORSKIEJ KSIĄŻNICY KOPERNIKAŃSKIEJ

 

Pracownia konserwatorska Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu przeszła gruntowną modernizację. Dotację na ten cel przekazało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dzięki dofinansowaniu pracownia została wyremontowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt konserwatorski, m.in. w maszynę do uzupełniania masą papierową, stół niskociśnieniowy, stół podświetlany oraz zestaw kuwet systemowych.

 

Przed modernizacją Książnica Kopernikańska przeprowadzała zabiegi, które ograniczały się do niezbędnego minimum pozwalającego zachować substancję zabytkowych materiałów. Tak zabezpieczone mogły funkcjonować do czasu przeprowadzenia pełnej konserwacji i restauracji. Dokonanie zaawansowanych zabiegów konserwatorsko-restauracyjnych nie było jednak możliwe bez specjalistycznego sprzętu.

 

Zmodernizowaną pracownię wyposażono w nowoczesne urządzenia umożliwiające precyzyjne określenie stanu zachowania obiektów oraz wybór odpowiednich metod konserwatorskich. Dzięki dofinansowaniu Książnica Kopernikańska kupiła m.in. nowoczesny stół niskociśnieniowy, który posłuży do prasowania i podklejania kart papieru w kontrolowanych warunkach. Z kolei stół podświetlany pozwoli na analizę przezrocza papieru i uzupełnianie ubytków podłoża papierowego zawiesiną składającą się z masy włóknistej oraz wody. Kolejnym urządzeniem zapewniającym prawidłowy proces konserwacji jest maszyna, dzięki której będzie możliwa rekonstrukcja podłoża papierowego zabytkowych dokumentów, które uległy zaawansowanym zniszczeniom. Część nowo zakupionego sprzętu (m.in. skalpel parowy i specjalistyczny odkurzacz) będzie służyć do oczyszczania zbiorów.

 

Konserwacją zbiorów zajmą się specjaliści z Pracowni Ochrony Zbiorów Książnicy Kopernikańskiej we współpracy z Instytutem Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK w Toruniu.

 

Tak zabezpieczone obiekty zostaną zdigitalizowane i udostępnione w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej. Będą również prezentowane podczas wystaw i konferencji przygotowanych w oparciu o badania historyczne i tegumentologiczne (oprawoznawcze).

 

Warto dodać, że dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyniosło 53 091,13 zł, zaś Województwo Kujawko-Pomorskie przyznało na modernizację pracowni 45 250,00 zł. Prace modernizacyjne były prowadzone w ramach zadania „W trosce o dziedzictwo powierzone nam w opiekę. Modernizacja pracowni konserwatorskiej w Książnicy Kopernikańskiej”.

 

Fot. Tomasz Dorawa


KSIĄŻNICA KOPERNIKAŃSKA NAGRODZONA ZA GRĘ MOBILNĄ MODERN(IZM) TALKING!

 

Z ogromną satysfakcją, informujemy, że nasza Biblioteka została wyróżniona podczas gali wieńczącej 27. Europejskie Dni Dziedzictwa. W uroczystości, która odbyła się 19 listopada 2019 w Warszawie, uczestniczyli organizatorzy najciekawszych wydarzeń promujących dziedzictwo kulturowe. Książnica Kopernikańska otrzymała nagrodę za grę mobilną Modern(izm) Talking.

 

Spotkania, warsztaty, inscenizacje, spacery, konkursy, wycieczki i zabawy – to tylko niektóre z wydarzeń, które odbyły się w ramach tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa. Przez dwa weekendy września we wszystkich województwach można było wziąć udział w około 1000. wydarzeń kulturalno-edukacyjnych. W 27. edycję EDD zaangażowanych było prawie 400 miejscowości! W Toruniu zaprosiliśmy do udziału w mobilnej grze miejskiej Modern(izm) Talking. Architektoniczni łowcy przygód musieli znaleźć 10 pereł toruńskiego modernizmu. W poszukiwaniach pomagała im specjalna aplikacja na smartfony. Grę dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Wyróżnienie za zaangażowanie, kreatywność i pomysłowość w imieniu toruńskiej Biblioteki odebrała pani Danetta Ryszkowka-Mirowska, dyrektor Książnicy Kopernikańskiej. Towarzyszyły jej organizatorki gry – panie Beata Antczak-Sabala oraz Katarzyna Rapior-Murawska. Na zdjęciu brakuje trzeciej organizatorki gry – pani Marii Tykałowskiej (w czasie uroczystości była chora). Galę zorganizował Narodowy Instytut Dziedzictwa.

 

Fot. Paweł Kobek / Narodowy Instytut Dziedzictwa


PODZIĘKOWANIA ZA UDZIAŁ W AKCJI „60+ KULTURA”

 

W tym roku po raz kolejny zorganizowaliśmy Dzień w Bibliotece dla Toruńskich Seniorów. Książnica Kopernikańska była jedną z 480 instytucji, które 28 września 2019 r. zaprosiły do siebie osoby 60+

 

Impreza spodobała się naszym gościom, którzy pytali o termin następnego spotkania. Doceniło nas również Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W piśmie z 23 października 2019 r. pani Anna Pawłowska-Pojawa, dyrektor Centrum Informacyjnego MKiDN dziękuje Książnicy Kopernikańskiej za udział w akcji „60+ Kultura”. Podziękowania zostały wystosowane w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Piotra Glińskiego.

 

W piśmie adresowanym na panią Danettę Ryszkowską-Mirowską, dyrektor Książnicy Kopernikańskiej, czytamy m.in.: Wierzę, że seniorzy, zachęceni atrakcjami, z których mogli skorzystać w pierwszy weekend jesieni, staną się częstszymi i regularnymi gośćmi Państwa placówki, realizując w ten sposób nadrzędny cel naszego projektu, którym jest włączenie osób starszych do regularnego uczestnictwa w szeroko rozumianym życiu kulturalny.


PROGRAM DZIAŁANIA KSIĄŻNICY KOPERNIKAŃSKIEJ NA LATA 2020-2025

 

W programie działania Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu na lata 2020-2025 głównym celem jest szerokie otwarcie Instytucji na potrzeby różnych grup społecznych. Dlatego będziemy rozwijać naszą ofertę, która okazała się atrakcyjna i spotkała się z pozytywnym odbiorem u czytelników. W szczególności będziemy stawiać na zakup nowości wydawniczych, audiobooków, książek obcojęzycznych, atrakcyjnych tytułów czasopism i gier planszowych. Rozszerzymy działalność, kładąc szczególny nacisk na popularyzację wiedzy i nauki. Nasze działania będą zmierzać do utrwalenia pozycji na mapie kulturalnej Torunia i regionu, jaką Książnica wypracowała w ostatnich trzech latach.

 

Więcej w Programie działania Książnicy Kopernikańskiej na lata 2020-2025