Zaczęło się – i Ty chodź z nami do Powstania! Gra na 100-lecie Powstania Wielkopolskiego
Wartość projektu: 7000 zł
Projekt realizowany w roku 2019
Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 4000 zł

 

Zabawa literaturą
Wartość projektu: 26 500 zł
Projekt realizowany w roku 2019
Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w wysokości 18 500 zł

oraz z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 8 000 zł.

 

Biblioteka – Przestrzeń dodana – warsztaty dla ambitnych bibliotekarzy podregionu toruńsko-włocławskiego
Wartość projektu: 24 850 zł
Projekt realizowany w roku 2019
Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w wysokości 17 850 zł

oraz z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 7 000 zł.

 

Ruch-Wyobraźnia-Integracja „Teatr bez barier”

Wartość projektu: 38 000 zł

Projekt został zrealizowany w roku 2019

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 30 000 zł

oraz ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 8 000 zł.

 

Wydanie czasopisma „Folia Toruniensia” tom 19/2019

Wartość projektu: 28 000 zł

Projekt jest realizowany w roku 2019

Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 18 000 zł,

ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 7 000 zł,

oraz ze środków Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w wysokości 3 000 zł.

Wydanie czasopisma „Folia Toruniensia” tom 18/2018

Wartość projektu: 20 534 zł

Projekt zrealizowano w roku 2018

Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 13 000 zł,

ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 5 000 zł,

oraz ze środków Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w wysokości 2 534 zł.

Duże litery – zakup książek drukowanych dużą czcionką
Wartość projektu: 10 000 zł
Projekt zrealizowano od 1 listopada do 31 grudnia 2018 r.
Zadanie dofinansowano z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

 

 

 

 

 

Konferencja „Niepodległa w Kulturze”
Wartość projektu: 8 500 zł
Projekt zrealizowano w 2018 r.
Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Staropolski wokabularz – edukacyjna gra planszowa
Wartość projektu: 45 500 zł
Projekt realizowany w 2018 roku
Zadanie sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych 2018”
Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

INFOBIBNET: Informacja – Biblioteka – Sieć
Wartość projektu: 5 454 823 zł.
Projekt realizowany w 2004 – 2006
Zadanie sfinansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Modernizacja magazynu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu
Wartość projektu: 9 110 379 zł
Projekt realizowany w latach 2010 – 2016
Zadanie sfinansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Naprawa instalacji wodociągowej
Wartość projektu: 9 840 zł
Projekt realizowany w roku 2016.
Zadanie sfinansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Zakup sprzętu teleinformatycznego
Wartość projektu: 85 000 zł
Projekt realizowany w roku 2016
Zadanie sfinansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Wykonanie audytu energetycznego
Wartość projektu: 2 398,50 zł
Projekt realizowany w roku 2016
Zadanie sfinansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Naprawa skanera Kaiser Scando Icoss (Pentacon 7000)
Wartość projektu: 4 730 zł
Projekt zrealizowano w roku 2017
Zadanie sfinansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Biblioteka wychodzi z siebie – Szkolenia z realizacji działań podejmowanych poza biblioteką w celu promocji czytelnictwa
Wartość projektu: 20 500 zł
Projekt zrealizowano w roku 2017
Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 15 100 zł
oraz ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 5 400 zł.

 

Wydanie czasopisma „Folia Toruniensia” tom 17/2017
Wartość projektu: 14 300 zł
Projekt zrealizowano w roku 2017
Zadanie dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 6000 zł,
ze środków finansowych Instytutu Historii i Archiwistyki UMK w wysokości 2800 zł,
oraz ze środków Gminy Miasta Toruń w wysokości 2500 zł.

 

Biblioteka odkrywa młodych – młodzi odkrywają bibliotekę
Wartość projektu: 19 700 zł
Projekt zrealizowano w roku 2017
Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 13 200 zł
oraz ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 6 500 zł.

 

Biblioteka przy ul. Raszei 1
Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska otrzymała od Gminy Miasta Toruń w bezpłatne używanie pomieszczenia w budynku szkolnym przy ul. Raszei 1. Pomieszczenia zostały wyremontowane ze środków Gminy, a funkcjonować tam będzie Filia nr 16 Książnicy Kopernikańskiej, przeniesiona z ul. Konstytucji 3 Maja.

 

Realizacja Projektu „Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych”
Wartość projektu: 121 105 zł
Projekt zrealizowano w roku 2017
Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

BNNPRC_logo

 

 

 

 

 

Zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki przy ul. Raszei 1
Wartość projektu: 450 373 zł
Projekt zrealizowano w latach 2017-2018
Zadanie sfinansowano ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych
Wartość projektu: 550 000 zł
Projekt zrealizowano w latach 2016-2017
Zadanie sfinansowano ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Podwójna gra. Herbert i Stachura w Toruniu
Wartość projektu: 30 642 zł
Projekt realizowany w roku 2018
Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w wysokości 23 142 zł
oraz ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 7 500 zł.

 

Kreatywni i aktywni – warsztaty rozwijające dla bibliotekarzy pracujących z dziećmi
Wartość projektu: 29 311 zł
Projekt realizowany w roku 2018
Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w wysokości 21 992 zł
oraz ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 7 319 zł.

 

Pracownia Konserwacji Zachowawczej w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu
Wartość projektu: 8 000 zł
Projekt realizowany w roku 2018
Zadanie dofinansowano ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego