Realizacja Projektu „Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”
Wartość projektu finansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 115 940 zł
Wartość projektu finansowanego ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 150 000 zł
Projekt realizowany w roku 2020
Realizowane ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Programu Wieloletniego ” Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

BNNPRC_logo

 

 

 

 

 

Wykonanie izolacji stropodachu w budynku Książnicy Kopernikańskiej przy ul. Słowackiego 8
Wartość zadania: 119 962,00 zł
Projekt realizowany w roku 2020

 

Zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki przy ul. Fałata 35
Wartość zadania: 167 350,00 zł
Zadanie realizowany w roku 2020

 

Copernicana on-line w Książnicy Kopernikańskiej
Wartość zadania: 62 000,00 zł
Projekt realizowany w roku 2020
Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura w sieci

 

 

 

 

 

Kujawsko-pomorska prasa cyfrowa 1920
Wartość zadania: 90 600,00 zł
Projekt realizowany w roku 2020
Projekt dofinansowano kwotą 57 600 zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. A także z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego kwotą w wysokości 33 000 zł.

 

 

 

 

 

Druk map na potrzeby gry „Modern(izm) Talking. Mobilna gra miejska” organizowanej w ramach 20. Edycji Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki
Wartość zadania: 934,80 zł
Projekt realizowany w roku 2020
Zadanie finansowane z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

 

 

 

 

Dyskusyjne Kluby Książki na Kujawach i Pomorzu
Wartość projektu: 100 900 zł
Projekt realizowany w roku 2020
Kwota dotacji z Instytutu Książki: 90 900 zł
Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 10 000 zł

 

Nie siedź – sieciuj! – wzmocnienie regionalnych sieci bibliotecznych
Wartość projektu: 10 000 zł
Projekt realizowany w roku 2020
Zadanie finansowane w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. „Program Rozwoju Bibliotek”, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

 

Realizacja Projektu „Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych”
Wartość projektu finansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 117 405 zł
Wartość projektu finansowanego ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 117 405 zł
Projekt zrealizowano w roku 2019
Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

BNNPRC_logo

 

 

 

 

 

Dyskusyjne Kluby Książki na Kujawach i Pomorzu
Wartość projektu: 115 900 zł
Projekt realizowany w roku 2019
Kwota dotacji z Instytutu Książki: 105 900 zł
Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 10 000 zł

 

Toruński modernizm. Mobilna gra miejska
Wartość projektu: 22 800 zł
Projekt realizowany w roku 2019
Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 21 000 zł

 

W trosce o dziedzictwo powierzone nam w opiekę. Modernizacja pracowni konserwatorskiej w Książnicy Kopernikańskiej
Wartość projektu: 97 960,60 zł
Termin realizacji: sierpień-grudzień 2019 r.
Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 53 091,13 zł oraz z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 44 869,47 zł.

 

Zaczęło się – i Ty chodź z nami do Powstania! Gra na 100-lecie Powstania Wielkopolskiego
Wartość projektu: 7000 zł
Projekt realizowany w roku 2019
Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 4000 zł

 

Zabawa literaturą
Wartość projektu: 26 500 zł
Projekt realizowany w roku 2019
Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w wysokości 18 500 zł

oraz z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 8 000 zł.

 

Biblioteka – Przestrzeń dodana – warsztaty dla ambitnych bibliotekarzy podregionu toruńsko-włocławskiego
Wartość projektu: 24 850 zł
Projekt realizowany w roku 2019
Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w wysokości 17 850 zł

oraz z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 7 000 zł.

 

Ruch-Wyobraźnia-Integracja „Teatr bez barier”

Wartość projektu: 38 000 zł

Projekt został zrealizowany w roku 2019

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 30 000 zł

oraz ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 8 000 zł.

 

Wydanie czasopisma „Folia Toruniensia” tom 19/2019

Wartość projektu: 28 000 zł

Projekt jest realizowany w roku 2019

Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 18 000 zł,

ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 7 000 zł,

oraz ze środków Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w wysokości 3 000 zł.

Wydanie czasopisma „Folia Toruniensia” tom 18/2018

Wartość projektu: 20 534 zł

Projekt zrealizowano w roku 2018

Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 13 000 zł,

ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 5 000 zł,

oraz ze środków Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w wysokości 2 534 zł.

Duże litery – zakup książek drukowanych dużą czcionką
Wartość projektu: 10 000 zł
Projekt zrealizowano od 1 listopada do 31 grudnia 2018 r.
Zadanie dofinansowano z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

 

 

 

 

 

Dyskusyjne Kluby Książki na Kujawach i Pomorzu
Wartość projektu: 110 650 zł
Projekt realizowany w roku 2018
Kwota dotacji z Instytutu Książki: 100 650 zł
Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 10 000 zł

 

Podwójna gra. Herbert i Stachura w Toruniu
Wartość projektu: 30 642 zł
Projekt realizowany w roku 2018
Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w wysokości 23 142 zł
oraz ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 7 500 zł.

 

Kreatywni i aktywni – warsztaty rozwijające dla bibliotekarzy pracujących z dziećmi
Wartość projektu: 29 311 zł
Projekt realizowany w roku 2018
Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w wysokości 21 992 zł
oraz ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 7 319 zł.

 

Pracownia Konserwacji Zachowawczej w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu
Wartość projektu: 8 000 zł
Projekt realizowany w roku 2018
Zadanie dofinansowano ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Realizacja Projektu „Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych”
Wartość projektu: 119 571 zł
Projekt zrealizowano w roku 2018
Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

BNNPRC_logo

 

 

 

 

 

Konferencja „Niepodległa w Kulturze”
Wartość projektu: 8 500 zł
Projekt zrealizowano w 2018 r.
Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Staropolski wokabularz – edukacyjna gra planszowa
Wartość projektu: 45 500 zł
Projekt realizowany w 2018 roku
Zadanie sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych 2018”
Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wy wysokości 5 500 zł

 

INFOBIBNET: Informacja – Biblioteka – Sieć
Wartość projektu: 5 454 823 zł.
Projekt realizowany w 2004 – 2006
Zadanie sfinansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Modernizacja magazynu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu
Wartość projektu: 9 110 379 zł
Projekt realizowany w latach 2010 – 2016
Zadanie sfinansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Naprawa instalacji wodociągowej
Wartość projektu: 9 840 zł
Projekt realizowany w roku 2016.
Zadanie sfinansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Zakup sprzętu teleinformatycznego
Wartość projektu: 85 000 zł
Projekt realizowany w roku 2016
Zadanie sfinansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Wykonanie audytu energetycznego
Wartość projektu: 2 398,50 zł
Projekt realizowany w roku 2016
Zadanie sfinansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Naprawa skanera Kaiser Scando Icoss (Pentacon 7000)
Wartość projektu: 4 730 zł
Projekt zrealizowano w roku 2017
Zadanie sfinansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Biblioteka wychodzi z siebie – Szkolenia z realizacji działań podejmowanych poza biblioteką w celu promocji czytelnictwa
Wartość projektu: 20 500 zł
Projekt zrealizowano w roku 2017
Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 15 100 zł
oraz ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 5 400 zł.

 

Dyskusyjne Kluby Książki na Kujawach i Pomorzu
Wartość projektu: 97 460 zł
Projekt realizowany w roku 2017
Kwota dotacji z Instytutu Książki: 87 460 zł
Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 10 000 zł

 

Wydanie czasopisma „Folia Toruniensia” tom 17/2017
Wartość projektu: 14 300 zł
Projekt zrealizowano w roku 2017
Zadanie dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 6000 zł,
ze środków finansowych Instytutu Historii i Archiwistyki UMK w wysokości 2800 zł,
oraz ze środków Gminy Miasta Toruń w wysokości 2500 zł.

 

Biblioteka odkrywa młodych – młodzi odkrywają bibliotekę
Wartość projektu: 19 700 zł
Projekt zrealizowano w roku 2017
Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 13 200 zł
oraz ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 6 500 zł.

 

Biblioteka przy ul. Raszei 1
Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska otrzymała od Gminy Miasta Toruń w bezpłatne używanie pomieszczenia w budynku szkolnym przy ul. Raszei 1. Pomieszczenia zostały wyremontowane ze środków Gminy, a funkcjonować tam będzie Filia nr 16 Książnicy Kopernikańskiej, przeniesiona z ul. Konstytucji 3 Maja.

 

Realizacja Projektu „Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych”
Wartość projektu: 121 105 zł
Projekt zrealizowano w roku 2017
Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

BNNPRC_logo

 

 

 

 

 

Zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki przy ul. Raszei 1
Wartość projektu: 450 373 zł
Projekt zrealizowano w latach 2017-2018
Zadanie sfinansowano ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych
Wartość projektu: 550 000 zł
Projekt zrealizowano w latach 2016-2017
Zadanie sfinansowano ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Dyskusyjne Kluby Książki na Kujawach i Pomorzu
Wartość projektu: 96 400 zł
Projekt realizowany w roku 2016
Kwota dotacji z Instytutu Książki: 86 400 zł
Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 10 000 zł

 

Dyskusyjne Kluby Książki na Kujawach i Pomorzu
Wartość projektu: 83 200 zł
Projekt realizowany w roku 2015
Kwota dotacji z Instytutu Książki: 73 200 zł

 

Dyskusyjne Kluby Książki na Kujawach i Pomorzu
Wartość projektu: 72 820 zł
Projekt realizowany w roku 2014
Kwota dotacji z Instytutu Książki: 63 600 zł
Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 9 220 zł