2018

Zbiory polskie. Konferencja oprawoznawcza

13 - 14 grudnia 2018 r. w siedzibie Książnicy Kopernikańskiej odbędzie się III Ogólnopolska Konferencja Oprawoznawcza "Zbiory polskie". W trakcie sympozjum zostaną zaprezentowane oprawy od XV do XVIII w.

Mimo katastrofalnych spustoszeń jakie poczyniono na przestrzeni stuleci w polskich bibliotekach, archiwach, muzeach i kolekcjach prywatnych, cały czas znajduje się w nich ogromna - choć niezwykle trudna do oszacowania - liczba dzieł dawnego introligatorstwa - piszą organizatorzy. Długotrwałe lekceważenie potrzeby inwentaryzacji, a tym bardziej systematycznych badań owych artefaktów sprawiły, że nasza wiedza o nich jest wciąż bardzo mglista. Ożywiający się w ostatnich latach rodzimy dyskurs tegumentologiczny prowadzi jednak do kolejnych, nierzadko spektakularnych, odkryć. Dowodzą one, że w zaciszu magazynów tudzież prywatnych księgozbiorów kryją się nigdy nie zidentyfikowane arcydzieła sztuki introligatorskiej. Obok nich przechowywane są oprawy o wprawdzie mniejszych walorach estetycznych, ale niezbędne dla rekonstrukcji historii tej dziedziny rzemiosła. Nie mniejszą rolę odgrywają one w odtwarzaniu dziejów bibliofilstwa i bibliotekarstwa na dzisiejszych i historycznych ziemiach Rzeczypospolitej.

Organizatorzy konferencji stawiają sobie za cel upowszechnienie informacji o oprawach książkowych we współczesnych bibliotekach, archiwach, muzeach i kolekcjach prywatnych w Polsce. Do udziału w sympozjum zapraszamy bibliotekarzy, archiwistów, muzealników oraz badaczy akademickich i miłośników sztuki introligatorskiej. 

Konferencję "Zbiory polskie" organizuje Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK we współpracy z Książnicą Kopernikańską w Toruniu oraz Zespołem ds. Inwentaryzacji Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie, działającym na Wydziale Historycznym UAM w Poznaniu.

Więcej informacji na stronie konferencji: zbiorypolskie.umk.pl

autor grafiki: prof. Piotr Gojowy