Zasoby edukacyjne

 1. Biblioteczne Centrum Zdalnej Edukacji, Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu
  Materiały konferencyjne
  oraz inne przeznaczone dla bibliotekarzy
  http://moodle.wmbp.edu.pl/
 2. Program Rozwoju Bibliotek, Zbiór poradników „Aktywna gmina. Aktywna społeczność. Budujmy partnerstwa na poziomie lokalnym”
  http://frsi.org.pl/aktywna-gmina-aktywna-spolecznosc-budujmy-partnerstwa-na-poziomie-lokalnym/
 3. Program Rozwoju Bibliotek, Zbiór poradników dla osób prowadzących zajęcia komputerowe w bibliotekach oraz prezentacje: Trener, czyli kto? Senior w bibliotece publicznej. Praca z grupą wiekową 50+ Przykładowy scenariusz zajęć komputerowych w bibliotece
  https://wirtualnysegregator.org/informacja_dla_obywateli/metodyka
 4. Serwis Elektroniczna Biblioteka
  Biuletyn EBIB http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/index
  archiwum Biuletynu EBIB http://www.ebib.pl/?page_id=63
  Materiały Konferencyjne http://www.ebib.pl/?page_id=439
  Wydawnictwa EBIB http://open.ebib.pl/ojs/index.php/wydawnictwa_zwarte/index
 5. Edukacja cyfrowa osób po 50. roku życia – dobre praktyki http://www.dojrzaloscwsieci.pl/raporty.html
 6. Fundacja Civis Polonus, Bank wiedzy – biblioteki – publikacje o konsultacjach społecznych
  http://www.civispolonus.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=305&Itemid=107

 

Aktualizacja 1.12.2015 r.