Zapisy na szkolenia organizowane przez WBP – Książnicę Kopernikańską w Toruniu

 1. Rekrutacja na dane szkolenie jest ogłaszana na stronie http://ksiaznica.torun.pl/info-teren/ oraz wysyłana indywidualnie mailem.
 2. Zgłoszenie udziału w szkoleniu należy przesłać mailem lub zgłosić telefonicznie.
 3. Formularz zgłoszenia należy wypełnić, podpisać odręcznie i przesłać w formie skanu.
 4. Zgłoszenia przyjmuje p. Beata Antczak-Sabala: b.antczak@ksiaznica.torun.pl lub tel. 56 6225919.
 5. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
 6. Uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo o przyjęciu na szkolenia.
 7. Wszelkich informacji w sprawach związanych z przebiegiem i organizacją szkoleń udziela p. Beata Antczak-Sabala: b.antczak@ksiaznica.torun.pl lub tel. 56 6225919. 

 

Zapisy na szkolenia z projektu 2017 „Biblioteka wychodzi z siebie – szkolenia z realizacji działań podejmowanych poza biblioteką w celu promocji czytelnictwa” dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

 

 1. Rekrutacja na szkolenia trwa od 9 do 19 czerwca 2017 r. lub do momentu zebrania kompletu uczestników.
 2. W zgłoszeniu udziału należy podać imię i nazwisko, miejsce pracy, e-mail, telefon oraz  zadeklarować nocleg.
 3. Zgłoszenie udziału należy przesłać mailem lub zgłosić telefonicznie.
 4. Zgłoszenia przyjmuje p. Beata Antczak-Sabala: b.antczak@ksiaznica.torun.pl lub tel. 56 6225919.
 5. Zgłoszenie udziału w szkoleniach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu szkoleń 2017.
 6. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje  kolejność zgłoszeń.
 7. Osoby zakwalifikowane na szkolenie są zobowiązane do wypełnienia i przesłania formularza zgłoszenia udziału w szkoleniu.