Zapisy na szkolenia organizowane przez WBP – Książnicę Kopernikańską w Toruniu

  1. Rekrutacja na dane szkolenie jest ogłaszana na stronie http://ksiaznica.torun.pl/info-teren/ oraz wysyłana indywidualnie mailem.
  2. Zgłoszenie udziału w szkoleniu należy przesłać mailem lub zgłosić telefonicznie.
  3. Formularz zgłoszenia należy wypełnić, podpisać odręcznie i przesłać w formie skanu.
  4. Zgłoszenia przyjmuje p. Beata Antczak-Sabala: b.antczak@ksiaznica.torun.pl lub tel. 56 6225919.
  5. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
  6. Uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo o przyjęciu na szkolenia.
  7. Wszelkich informacji w sprawach związanych z przebiegiem i organizacją szkoleń udziela p. Beata Antczak-Sabala: b.antczak@ksiaznica.torun.pl lub tel. 56 6225919.