Zapisy na szkolenia organizowane przez WBP – Książnicę Kopernikańską w Toruniu

 1. Rekrutacja na dane szkolenie jest ogłaszana na stronie http://ksiaznica.torun.pl/info-teren/ oraz wysyłana indywidualnie mailem.
 2. Zgłoszenie udziału w szkoleniu należy przesłać mailem lub zgłosić telefonicznie.
 3. Formularz zgłoszenia należy wypełnić, podpisać odręcznie i przesłać w formie skanu.
 4. Zgłoszenia przyjmuje p. Beata Antczak-Sabala: b.antczak@ksiaznica.torun.pl lub tel. 56 6225919.
 5. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
 6. Uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo o przyjęciu na szkolenia.
 7. Wszelkich informacji w sprawach związanych z przebiegiem i organizacją szkoleń udziela p. Beata Antczak-Sabala: b.antczak@ksiaznica.torun.pl lub tel. 56 6225919. 

 

Zapisy na szkolenia z projektu 2018 „Kreatywni i aktywni – warsztaty rozwijające dla bibliotekarzy pracujących z dziećmi” dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

 1. Rekrutacja na szkolenia trwa od 25 czerwca do 19 lipca 2018 r. lub do momentu zebrania kompletu uczestników.
 2. W zgłoszeniu udziału należy podać imię i nazwisko, miejsce pracy, e-mail, telefon.
 3. Zgłoszenie udziału należy przesłać mailem.
 4. Zgłoszenia przyjmuje p. Beata Antczak-Sabala: b.antczak@ksiaznica.torun.pl lub tel. 56 6225919.
 5. Zgłoszenie udziału w szkoleniach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego  Regulaminu szkoleń.
 6. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje  kolejność zgłoszeń.
 7. Osoby zakwalifikowane na szkolenie są zobowiązane do wypełnienia i przesłania zgłoszenia udziału w szkoleniu.