Zapisy na szkolenia

Zapisy na szkolenia z projektu 2015
Biblioteka publiczna – kierunek: kreatywność
dofinansowanego przez Instytut Książki:

 1. Rekrutacja na szkolenia trwa od 18 marca do 8 kwietnia 2015 r. lub do momentu zebrania kompletu uczestników.
 2. Należy zgłosić się na 1-dniowe „Warsztaty kreatywnego myślenia” oraz wybrać jedno z pięciu następujących szkoleń: „Nowatorska promocja czytelnictwa” (2 dni szkoleniowe), „Kreatywne tworzenie materiałów wizualnych” (2 dni szkoleniowe), „Warsztaty twórczej pracy z bajką” (2 dni szkoleniowe), wyjazd studyjny do bibliotek (2 dni szkoleniowe), „Plastyczne inspiracje do pracy warsztatowej z czytelnikami” (3 dni szkoleniowe).
 3. W zgłoszeniu udziału należy:
  –  podać imię i nazwisko, miejsce pracy, e-mail, telefon,
  –  zadeklarować nocleg,
  –  ewentualnie zaznaczyć preferowane daty „Warsztatów kreatywnego myślenia”,
  –  podać nazwę wybranego szkolenia.
 4. Zgłoszenie udziału należy przesłać mailem lub zgłosić telefonicznie.
 5. Zgłoszenia przyjmuje p. Beata Antczak-Sabala: b.antczak@ksiaznica.torun.pl lub tel.
  56 6225919.
 6. Zgłoszenie udziału w szkoleniach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulamin szkoleń 2015.
 7. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
 8. Uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo o przyjęciu na szkolenia.

 

Zapisy na szkolenia organizowane przez WBP – Książnicę Kopernikańską w Toruniu

 1. Rekrutacja na dane szkolenie jest ogłaszana na platformie oraz wysyłana indywidualnie mailem.
 2. Zgłoszenie udziału w szkoleniu należy przesłać mailem lub zgłosić telefonicznie.
 3. W zgłoszeniu należy podać tytuł wybranego szkolenia, imię i nazwisko, e-mail oraz nazwę biblioteki.
 4. Zgłoszenia przyjmuje p. Beata Antczak-Sabala: b.antczak@ksiaznica.torun.pl lub tel. 56 6225919.
 5. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
 6. Uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo o przyjęciu na szkolenia.
 7. Wszelkich informacji w sprawach związanych z przebiegiem i organizacją szkoleń udziela p. Beata Antczak-Sabala: b.antczak@ksiaznica.torun.pl lub tel. 56 6225919.