2018

XVI-wieczne toruńskie druki Koteniusza – uwagi o języku wybranych tekstów

W czwartek, 15 listopada, zapraszamy na prelekcję popularnonaukową przygotowaną przez dr hab. Joannę Kamper-Warejko z Instytutu Języka Polskiego UMK. Tematyka wykładu: dawny język i piśmiennictwo polskie oraz procesy diachroniczne, którym podlegał język polski; zagadnienia historycznojęzykowe i kulturowe. Punktem wyjścia będą teksty drukowane w Toruniu w XVI w. Po prelekcji zaprosimy do udziału w „staropolskim” dyktandzie. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają karty prezentowe Empiku o łącznej wartości 220 zł. Wykład i dyktando  odbędą się w Książnicy Kopernikańskiej w ramach projektu „Staropolski wokabularz”. Początek o godz. 17. Wstęp jest bezpłatny.