2020

Wielka Zbiórka Książek w Książnicy Kopernikańskiej

Zachęcamy do udziału w Wielkiej Zbiórce Książek, którą organizują: Fundacja Zaczytani.org i Książnica Kopernikańska w Toruniu. Książki, które zbierzemy dzięki Waszej hojności, trafią do bibliotek w szpitalach, hospicjach, domach dziecka, domach pomocy, świetlicach wiejskich i środowiskowych oraz w centrach aktywności lokalnej. Akcja potrwa u nas od 8 września do 9 października (w Polsce nieco dłużej - do 11 października). Na książki czekamy w siedzibie Książnicy Kopernikańskiej przy ul. Słowackiego 8.

ZBIERAMY:
👉 Książki dla dzieci i młodzieży
👉 Literaturę piękną (prozę i poezję)
👉 Literaturę gatunkową (fantastyka, kryminały itp.)
👉 Literaturę faktu
👉 Biografie, autobiografie i wspomnienia

NIE ZBIERAMY:
👉 Czasopism, podręczników, słowników, encyklopedii, świętych ksiąg, przewodników, atlasów, map, książek kucharskich, ogrodniczych, poradników itp.

UWAGI DLA PRZEKAZUJĄCYCH KSIĄŻKI:
👉 Książki powinny być opublikowane po 2000 roku
👉 Zbieramy książki wydane w języku polskim
👉 Książki mogą być nowe lub używane, ale w bardzo dobrym stanie
👉 Przynosząc do nas książki musisz mieć założoną maseczkę zasłaniającą nos i usta oraz rękawiczki ochronne

Książki zbieramy od poniedziałku do piątku od godzinach 9.00 - 19.00 oraz w soboty od 10.00 do 14.00. Uwaga: przerwa sanitarna od. 13.00 do 13.30 (od poniedziałku do piątku).