2020

Torunia przestrzeń wspólna: wielokulturowe miasto z cezurą i bez cezury 1920 roku

Już jest!  "Torunia przestrzeń wspólna: wielokulturowe miasto z cezurą i bez cezury 1920 roku". To 10. tom cieszącej się wielkim zainteresowaniem serii wydawniczej towarzyszącej konferencjom z cyklu "Zabytki toruńskie młodszego pokolenia". (Książnica Kopernikańska jest współorganizatorem sympozjów.) Tom podwójnie rocznicowy – na zakończenie obchodów 100. rocznicy powrotu Pomorza do wolnej Polski oraz ze względu na 10. edycję konferencji (od 2015 r.). Ciekawi autorzy, nowe ustalenia, interesujące wątki, historie i konteksty, a także niezwykły album fotograficzny "100 razy Toruń na stulecie niepodległości". Polecamy!

Książka do nabycia:

  • Toruński Antykwariat Księgarski, ul. Wysoka 16
  • Sklep z pamiątkami Emporium, ul. Piekary 28
  • Wkrótce wysyłkowo na www.shs.pl

Ze wstępu Katarzyny Kluczwajd: W tym tomie kładziemy akcent na ciągłość kulturowego dziedzictwa, na fakt, iż cezury dat wielkich wydarzeń ważniejsze są w kategoriach historii politycznej i państwowej, aniżeli w odniesieniu do zwykłej codzienności wielonarodowych / wielokulturowych społeczności. Staramy się pokazać, że dziedzictwo jest zasobem społecznym, że to pojęcie niezwykle pojemne, które ewoluuje: wyobrażenia na temat przeszłości własnej to pamięć + wybór + tożsamość. To także konstrukcja społeczna – odpowiedź na aktualne wartości i cele wspólnoty, prowadząca do REinterpretacji historii. Owa reinterpretacja stanowi nowy sposób postrzegania przeszłości, użycia historii i tradycji, w miejsce odchodzących już wielkich narracji historycznych. Dziedzictwo może mieć wielką moc sprawczą: określa, kim jesteśmy, jakie są granice wspólnoty – przynależności do niej lub wykluczenia.

Z recenzji prof. Jerzego Dygdały: Artykuł Katarzyny Kluczwajd Toruński Łuk Cäsara – Ulatowskiego – Tłoczka czyli nowa Brama Bydgoska jako przykład tego, co dzieli, na to, co łączy jest niewątpliwie najbardziej interesującą, wręcz rewelacyjną, pozycją w tym tomie. Oparty na własnych badaniach źródłowych autorki przynosi zupełnie nową faktografię, dając przy tym odmienną interpretację faktów pozornie dobrze znanych. Można tylko zachęcić autorkę do ujęcia tego tematu w szerszej formie monografii, co zresztą zapowiada w recenzowanym tekście. Mogę tylko przekornie dodać, że może szkoda, iż nie został zrealizowany awangardowy projekt Kazimierza Ulatowskiego z 1932 r. wyburzenia kamienic przy ul. Piekary i wzniesienia tam modernistycznego wieżowca z tarasem widokowym, gdyż Toruń znalazłby się wtedy we wszystkich podręcznikach historii architektury i sztuki XX wieku.

Koncepcja serii: Katarzyna Kluczwajd
Redakcja: Katarzyna Kluczwajd, Michał Pszczółkowski
Wydawca: Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki
Opracowanie graficzne i projekt serii: Kamil Snochowski
Fotografie specjalne: Toruńskie Spacery Fotograficzne
Organizatorzy konferencji: Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki we współpracy z Książnicą Kopernikańską