Tag Archive: Książnica Kopernikańska

2017

Młodzież partnerem dla biblioteki

Dnia 1 grudnia 2017 r. w Książnicy KopernikaÅ„skiej odbyÅ‚o siÄ™ szkolenie MÅ‚odzież partnerem dla biblioteki, przeznaczone dla bibliotekarzy, którzy chcieliby nawiÄ…zać współpracÄ™ z mÅ‚odymi wolontariuszami. DziÄ™ki takiej współpracy bibliotekarze zyskujÄ… mnóstwo pomysłów, które mogÄ… przyciÄ…gnąć mÅ‚odzież, a sami wolontariusze zdobywajÄ… nowe doÅ›wiadczenia i wiedzÄ™, mogÄ… wpÅ‚ywać na ksztaÅ‚t oferty bibliotecznej i zarazem przekonujÄ… siÄ™, że biblioteka to nie tylko miejsce, w którym gromadzi siÄ™ książki. 

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Partnerstwo dla książki” oraz ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

logo SWKP

(wiÄ™cej…)


2017

Miejsce dla mÅ‚odych w bibliotece

W dniach 10 i 23 listopada 2017 r. w Książnicy KopernikaÅ„skiej odbyÅ‚o siÄ™ szkolenie MIEJSCE DLA MŁODYCH W BIBLIOTECE przeznaczone dla bibliotekarzy szukajÄ…cych nie tylko inspiracji na stworzenie niebanalnej oferty bibliotecznej dla mÅ‚odzieży, lecz także praktycznych wskazówek dotyczÄ…cych organizacji różnych wydarzeÅ„ dedykowanych mÅ‚odym.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Partnerstwo dla książki” oraz ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

logo SWKP

(wiÄ™cej…)


2017

Na dobry poczÄ…tek – jak zainicjować relacje z mÅ‚odzieżą

W dniach 25 października i 9 listopada 2017 r. zorganizowaliÅ›my w Książnicy KopernikaÅ„skiej szkolenie NA DOBRY POCZÄ„TEK – jak zainicjować relacje z mÅ‚odzieżą przeznaczone dla bibliotekarzy, którzy chcieli poznać potrzeby i oczekiwania mÅ‚odzieży i nawiÄ…zać z niÄ… relacje.

 

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Partnerstwo dla książki” oraz ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

logo SWKP

(wiÄ™cej…)


2017

Biblioteka wychodzi z siebie – po szkoleniu

21 wrzeÅ›nia 2017 r. bibliotekarze z podregionu toruÅ„sko-wÅ‚ocÅ‚awskiego oraz Książnicy KopernikaÅ„skiej uczyli siÄ™, jak wyjść ze swojÄ… ofertÄ… poza biblioteczne mury. Temu tematowi poÅ›wiÄ™cone byÅ‚o szkolenie Biblioteka wychodzi z siebie – szkolenia z realizacji dziaÅ‚aÅ„ podejmowanych poza bibliotekÄ… w celu promocji czytelnictwa.

A tak wyglÄ…daÅ‚o szkolenie:

 

Zadanie zostało dofinansowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Partnerstwo dla książki oraz przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

 

logo SWKP


2017

Biblioteka odkrywa mÅ‚odych – mÅ‚odzi odkrywajÄ… bibliotekÄ™ – szkolenia w Książnicy KopernikaÅ„skiej

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica KopernikaÅ„ska w Toruniu w październiku, listopadzie i grudniu 2017 r. zorganizuje cykl szkoleń „Biblioteka odkrywa mÅ‚odych – mÅ‚odzi odkrywajÄ… bibliotekÄ™”. 

Zadanie zostaÅ‚o dofinansowane ze Å›rodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokoÅ›ci 13 200 zÅ‚ w ramach programu „Partnerstwo dla książki” oraz ze Å›rodków SamorzÄ…du Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokoÅ›ci 6 500 zÅ‚.logo SWKP


2017

Szkolenia MAK+ w Książnicy

W dniach 5 i 6 października 2017 r. bibliotekarze podregionu toruÅ„sko-wÅ‚ocÅ‚awskiego szkolili siÄ™ w zakresie obsÅ‚ugi systemu bibliotecznego MAK+. Pierwsze zajÄ™cia byÅ‚y przeznaczone dla bibliotekarzy, którzy zaczÄ™li wdrażać ten system do biblioteki, na drugie przyjechali pracownicy bibliotek, które chcÄ… wykorzystywać MAKa+ do skontrum, wypożyczeÅ„ książek itp. Szkolenie poprowadziÅ‚ p. PaweÅ‚ Suszczewicz (Instytut Książki).

Co roku szkolenia z MAKa+ cieszÄ… siÄ™ dużą popularnoÅ›ciÄ…. Spotkania te sÄ… nie tylko okazjÄ… poszerzenia umiejÄ™tnoÅ›ci w zakresie obsÅ‚ugi systemu, ale też miejscem na dyskusję dotyczÄ…cą wdrażania systemu. Mamy nadziejÄ™, że z czasem wszystkie „makowe” biblioteki wykorzystajÄ… potencjaÅ‚ MAKa+ do unowoczeÅ›niania swoich placówek.

Informacje o MAK+


2017

Gamifikacja literatury na smartfonach jako sposób zaangażowania pokolenia Y i Z w czytanie książek

Dnia 21 czerwca 2017 r. w Książnicy KopernikaÅ„skiej odbyÅ‚o siÄ™ szkolenie pt.

Gamifikacja literatury na smartfonach jako sposób zaangażowania pokolenia Y i Z w czytanie książek.

 

 

Program powstaÅ‚ i jest finansowany w ramach programu stypendialnego finansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w zakresie zarzÄ…dzania kulturÄ… i wspieranie rozwoju kadr kultury.  

(wiÄ™cej…)


2017

Biblioteka wychodzi z siebie – szkolenia w Książnicy KopernikaÅ„skiej

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu dnia 21 września zorganizuje szkolenia 
„Biblioteka wychodzi z siebie – Szkolenia z realizacji dziaÅ‚aÅ„ podejmowanych poza bibliotekÄ… w celu promocji czytelnictwa”. 

Zadanie zostaÅ‚o dofinansowane ze Å›rodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokoÅ›ci 15 100 zÅ‚ w ramach programu „Partnerstwo dla książki” oraz ze Å›rodków SamorzÄ…du Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokoÅ›ci 5 400 zÅ‚.logo SWKP


2017

Szkolenie z ochrony danych osobowych w bibliotekach

Serdecznie zapraszamy pracowników bibliotek publicznych podregionu toruńsko-włocławskiego na

szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych w bibliotekach.

Szkolenie odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 13 czerwca (wtorek) na dużej sali (1 piÄ™tro) w Książnicy KopernikaÅ„skiej, w godz. 9.00-12.00, a poprowadzi je p. Tadeusz ZiÄ™ba.

Po szkoleniu odbÄ™dzie siÄ™ prezentacja Wydawnictwa Literatura oraz kiermasz książek tego wydawnictwa.

Tu znajduje siÄ™ formularz zgÅ‚oszenia. Należy go wypeÅ‚nić, podpisać, zeskanować i wysÅ‚ać pod adres b.antczak@ksiaznica.torun.pl.

 


2017

Dokumentacja kontroli zarządczej według standardów

Serdecznie zapraszamy dyrektorów bibliotek publicznych podregionu toruÅ„sko-wÅ‚ocÅ‚awskiego na szkolenie pt. 

Dokumentacja kontroli zarządczej według standardów.

Szkolenie odbÄ™dzie siÄ™ w dniach: 24 maja, 26 maja i 29 maja, a poprowadzi je p. Joanna ZoÅ„. 

Tu znajduje siÄ™ formularz zgÅ‚oszenia. Należy go wypeÅ‚nić, podpisać, zeskanować i wysÅ‚ać pod adres b.antczak@ksiaznica.torun.pl.

Uwaga: liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 


2017

Odkrywamy literaturę węgierską

Zaproszenie do udziaÅ‚u w projekcie edukacyjnym dla moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki
województwa kujawsko-pomorskiego, podregionu toruńsko-włocławskiego

DWA BRATANKI – ODKRYWAMY LITERATURĘ WĘGIERSKÄ„ W POLSCE

Termin i miejsce realizacji: 21 lutego 2017, Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica KopernikaÅ„ska, ul. SÅ‚owackiego 8. Czas trwania: 10.00 – 14.30, (trzy przerwy kawowe – dwie krótkie i jedna dÅ‚uższa).

Spotkanie ma charakter wykÅ‚adu zorganizowanego przez WÄ™gierski Instytut Kultury, Instytut Książki oraz Good Books. Celem spotkania jest przybliżenie moderatorom DKK i bibliotekarzom literatury wÄ™gierskiej w Polsce.

Spotkanie poprowadzÄ…: Marcin Skrabka z Good Books oraz dwie doÅ›wiadczone tÅ‚umaczki i miÅ‚oÅ›niczki kultury wÄ™gierskiej – Irena Makarewicz oraz Anna Butrym Spotkanie bÄ™dzie wzbogacone o elementy kuchni wÄ™gierskiej.

Celem projektu jest m.in.:

  • wzmocnienie wiedzy o literaturze wÄ™gierskiej w Polsce
  • zainteresowanie przedstawicieli bibliotek kulturÄ… i literaturÄ… wÄ™gierskÄ… oraz danie podstawowej wiedzy umożliwiajÄ…cej samodzielne poszukiwania
  • zachÄ™cenie do zapraszania autorów wÄ™gierskich na spotkania autorskie do bibliotek i współpracy w tym zakresie z WÄ™gierskim Instytutem Kultury
  • zaktualizowanie w bibliotece półki „Literatura wÄ™gierska”

Organizatorzy przewidzieli dla każdego uczestnika certyfikat.

ZgÅ‚oszenia należy skÅ‚adać do 17 lutego 2017, do godz. 15.00, na adres mh@ksiaznica.toruÅ„.pl
lub telefonicznie: 56 622 59 19, w godz. 8.00 – 15.00.
W zgÅ‚oszeniu prosimy podać imiÄ™, nazwisko, miejsce pracy i dane kontaktowe (email, telefon).


2016

Szkolenia z obsÅ‚ugi systemu bibliotecznego MAK+

Książnica KopernikaÅ„ska w Toruniu zaprasza na bezpÅ‚atne warsztaty z obsÅ‚ugi systemu bibliotecznego MAK+  W zajÄ™ciach mogÄ… uczestniczyć pracownicy bibliotek publicznych podregionu toruÅ„sko-wÅ‚ocÅ‚awskiego województwa kujawsko-pomorskiego.

Szkolenie na poziomie podstawowym odbÄ™dzie siÄ™ 6 grudnia 2016 r., szkolenie dla użytkowników zaawansowanych zaplanowano na 7 grudnia 2016 r. ZajÄ™cia poprowadzi pan PaweÅ‚ Suszczewicz z Instytutu Książki. Szczegóły na temat warsztatów znajdziecie PaÅ„stwo w zaÅ‚Ä…cznikach.

ZgÅ‚oszenia prosimy przesyÅ‚ać na adres a.fidala@ksiaznica.torun.pl

Uwaga: liczba miejsc na oba dni szkoleniowe jest ograniczona. O przyjÄ™ciu decyduje kolejność zgÅ‚oszeÅ„. W zgÅ‚oszeniu należy podać nazwÄ™ biblioteki oraz imiÄ™ i nazwisko pracownika delegowanego na szkolenie. W przypadku wolnych miejsc bÄ™dzie istniaÅ‚a możliwość oddelegowania dwóch pracowników.

Informacje o szkoleniu na poziomie podstawowym – 6 grudnia 2016 r.

Informacje o szkoleniu dla zaawansowanych użytkowników – 7 grudnia 2016 r.


2016

Szkolenia z obsÅ‚ugi systemu bibliotecznego MAK+

Książnica KopernikaÅ„ska w Toruniu zaprasza na bezpÅ‚atne warsztaty z obsÅ‚ugi systemu bibliotecznego MAK+  W zajÄ™ciach mogÄ… uczestniczyć pracownicy bibliotek publicznych podregionu toruÅ„sko-wÅ‚ocÅ‚awskiego województwa kujawsko-pomorskiego.

Szkolenie na poziomie podstawowym odbÄ™dzie siÄ™ 8 listopada 2016 r., szkolenie dla użytkowników zaawansowanych zaplanowano na 9 listopada 2016 r. ZajÄ™cia poprowadzi pan PaweÅ‚ Suszczewicz z Instytutu Książki. Szczegóły na temat warsztatów znajdziecie PaÅ„stwo w zaÅ‚Ä…cznikach.

ZgÅ‚oszenia prosimy przesyÅ‚ać na adres a.fidala@ksiaznica.torun.pl

Uwaga: liczba miejsc na oba dni szkoleniowe jest ograniczona. O przyjÄ™ciu decyduje kolejność zgÅ‚oszeÅ„. W zgÅ‚oszeniu należy podać nazwÄ™ biblioteki oraz imiÄ™ i nazwisko pracownika delegowanego na szkolenie. W przypadku wolnych miejsc bÄ™dzie istniaÅ‚a możliwość oddelegowania dwóch pracowników.

Informacje o szkoleniu na poziomie podstawowym – 8 listopada 2016 r.

Informacje o szkoleniu dla zaawansowanych użytkowników – 9 listopada 2016 r.


2016

Zasady sporzÄ…dzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach w 2015 r.

We wtorek, 9 lutego o godz. 10 (rejestracja uczestników od 9.30) rozpocznie siÄ™ szkolenie, którego tematem bÄ™dÄ… zasady sporzÄ…dzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach w 2015 r.

Pani Danetta Ryszkowska, zastÄ™pca dyrektora Pionu Administracyjno-Organizacyjnego Książnicy KopernikaÅ„skiej, opowie szczegółowo, jak należy wypeÅ‚niać tabele w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach w 2015 r. Osoby, które zapisaÅ‚y siÄ™ na szkolenie, prosimy o zabranie materiałów niezbÄ™dnych do wypeÅ‚nienia sprawozdania.

W trakcie szkolenia omówimy również Plan zamówieÅ„ publicznych na 2016 r. – przedstawimy konkretny przykÅ‚ad planu zamówieÅ„, zawierajÄ…cy zamówienia na roboty budowlane, dostawy i usÅ‚ugi.

Szkolenie odbÄ™dzie siÄ™ w sali wykÅ‚adowej na I piÄ™trze.


2016

„Nie zmuszajmy dzieci do czytania – nowe spojrzenie na czytelnictwo dzieciÄ™ce”

W dniach 17-18.03.2016 zapraszamy pracowników bibliotek dzieciÄ™cych, instytucji kultury, nauczycieli na ogólnopolskÄ… konferencjÄ™ Nie zmuszajmy dzieci do czytania – nowe spojrzenie na czytelnictwo dzieciÄ™ce, organizowanÄ… w ramach obchodów 70-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie i 10-lecia Multimedialnej Biblioteki dla Dzieci ABECADŁO.

OpÅ‚ata konferencyjna wynosi: 150 zÅ‚. ZgÅ‚oszenia na konferencjÄ™ prosimy przesÅ‚ać do 29 stycznia 2016 za poÅ›rednictwem formularza zgÅ‚oszeniowego. 

WiÄ™cej informacji na stronie konferencji.


2016

Webinaria „CzyToGra”, „Czytelnik oporny”

Serwis Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP planuje  w styczniu i lutym 2016 r. realizacjÄ™ bezpÅ‚atnych webinariów poÅ›wiÄ™conych zagadnieniom promocji czytelnictwa w bibliotekach. Na drugÄ… poÅ‚owÄ™ stycznia zaplanowano realizacjÄ™ webinarium CzyToGra. W drugiej poÅ‚owie lutego planowane jest webinarium Czytelnik oporny – jak z nim pracować?


2015

Szkolenia dla bibliotekarzy 2015

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica KopernikaÅ„ska w Toruniu od kwietnia do listopada 2015 r. bÄ™dzie realizowaÅ‚a cykl szkoleÅ„  Biblioteka publiczna – kierunek: kreatywność. Zadanie zostaÅ‚o dofinansowane przez:

  • Instytut Książki w wysokoÅ›ci 49 650,00 zÅ‚
  • SamorzÄ…d Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokoÅ›ci 14 650,00 zÅ‚

loga


2015

Konferencja „Nowatorskie formy pracy edukacyjnej w bibliotekach”

Polski ZwiÄ…zek Bibliotek w dniach 23-25 wrzeÅ›nia 2015 r. planuje zorganizowanie konferencji  pt. Nowatorskie formy pracy edukacyjnej w bibliotekach. Konferencja odbÄ™dzie siÄ™ w Toruniu.

Program konferencji

Zainteresowanych zapraszamy na stronę Polskiego ZwiÄ…zku Bibliotek.


2015

Konferencja „Biblioteki bez użytkowników…? Diagnoza problemu”

Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w BiaÅ‚ymstoku serdecznie zaprasza na V OgólnopolskÄ… KonferencjÄ™ NaukowÄ… „Biblioteki bez użytkowników…? Diagnoza problemu”, która odbÄ™dzie siÄ™ w dniach 14-16 wrzeÅ›nia 2015 r.


2015

Konferencja „Ekologia informacji jako wyzwanie dla edukacji i bibliotekarstwa XXI wieku”

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, KoÅ‚o Bibliotek Naukowych i Fachowych przy Akademii Pomorskiej w SÅ‚upsku, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w SÅ‚upsku oraz Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej w SÅ‚upsku serdecznie zapraszajÄ… na IV OgólnopolskÄ… KonferencjÄ™ NaukowÄ… poÅ›wiÄ™conÄ… ekologii informacji pod hasÅ‚em Ekologia informacji jako wyzwanie dla edukacji i bibliotekarstwa XXI wieku.