Zakup nowoÅ›ci wydawniczych do bibliotek 2015

Zatwierdzony przez Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego budżet Programu BN „Zakup nowoÅ›ci wydawniczych do bibliotek” w roku 2015 wynosi 25 mln zÅ‚ i umożliwia m.in. zakup bieżących czasopism kulturalnych i spoÅ‚eczno-kulturalnych.

 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaakceptowaÅ‚a w dniu 12 maja 2015 r. Kryteria i zasady rozdziaÅ‚u dotacji na zakup nowoÅ›ci wydawniczych do bibliotek publicznych. Szczegółowe zasady podziaÅ‚u dotacji w roku 2015 znajdujÄ… siÄ™ w dokumentach poniżej:

 

Kryteria i zasady rozdziaÅ‚u dotacji na zakup nowoÅ›ci wydawniczych do bibliotek publicznych w 2015 r.

 

Termin naboru wniosków ustala siÄ™ do 19 czerwca 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego). Kwota wkÅ‚adu wÅ‚asnego, zadeklarowanego we wniosku, nie może być mniejsza niż 30% wszystkich Å›rodków finansowych przeznaczonych na realizacjÄ™ zadania przez bibliotekÄ™ wnioskujÄ…cÄ… o dofinansowanie. W przypadku niezÅ‚ożenia wniosku w terminie lub zÅ‚ożenia wniosku zawierajÄ…cego bÅ‚Ä™dy formalno-prawne zgodnie z Â§7 Regulaminu Programu, wnioski zostanÄ… odrzucone.

 

Wnioski należy skÅ‚adać w formie papierowej w dwóch egzemplarzach na formularzu: Wniosek o udzielenie dofinansowania na zakup nowoÅ›ci wydawniczych w 2015 roku ze Å›rodków finansowych Biblioteki Narodowej na adres:

 

Biblioteka Narodowa
al. NiepodlegÅ‚oÅ›ci 213
02-086 Warszawa
z dopiskiem „Zakup nowoÅ›ci wydawniczych do bibliotek”