2018

Rozwój badań naukowych nad najnowszą historią Torunia

Towarzystwo Naukowe w Toruniu zaprasza na posiedzenie Wydziału I, które odbędzie się 5 listopada 2018 r. (poniedziałek) w gmachu Towarzystwa przy ul. Wysokiej 16. W części naukowej, która rozpocznie się o 16.30 wykład otwarty Rozwój badań naukowych nad najnowszą historią Torunia wygłosi prof. dr hab. Ryszard Sudziński. Wykład realizowany w ramach projektu: Historia Torunia, t. IV, cz. 1: Toruń w województwie pomorskim (bydgoskim) w latach 1945-1975 - opracowanie i publikacja pracy - dofinansowanego ze środków Gminy Miasta Toruń.