2019

Rodzinny piknik drukarski

W sobotę, 30 listopada, zapraszamy do Książnicy Kopernikańskiej na Rodzinny piknik drukarski. Impreza odbędzie się w 450. rocznicę pierwszego druku toruńskiego (1569). Zaproponujemy Wam podróż w czasie od Erazma Glicznera po toruńskie druki solidarnościowe. 450. rocznicę wydania pierwszego druku toruńskiego uczcimy rodzinnie w trakcie Warsztatów drukarskich. Opowiemy o historii drukarzy i druków toruńskich od pierwszego z 1569, kiedy to prasę drukarni Stanisława Worffschauffela-Reissa opuścił polemiczny traktat ówczesnego kaznodziei przy kościele NMP Erazma Glicznera (1535-1603), współtwórcy pierwszej drukarni toruńskiej. Zaprezentujemy pamiątki po Buszczyńskich, rodzinie drukarzy toruńskich w XIX w. i II RP, którzy wydawali „Gazetę Toruńską” i zasłużyli się w utrwalaniu polskości naszego regionu. Nie zabraknie opowieści o polskich drukach podziemnych z XIX i XX w., w tym o tych najnowszych, solidarnościowych tłoczonych w Toruniu, w oficynie działającej w piwnicy domu Osmańskich.
 
Program pikniku
 
1. Zajęcia edukacyjne:
  • 11.00: Od skryptora do introligatora. Prezentujemy bogato zdobione wydawnictwa faksymilowe średniowiecznych rękopisów oraz starych druków. Zapoznajemy z najdawniejszą historią książki.
  • 12.00: Wynalazek Gutenberga i pierwsze książki drukowane. Prezentujemy faksymile Biblii Gutenberga, omawiamy metodę drukowania z wykorzystaniem ruchomych czcionek.
  • 13.00: O toruńskich drukach słów kilka. Omawiamy sztukę drukarską w Toruniu – jakie czynniki wpłynęły na jej rozwój, jakie książki drukowano, kto zlecał druk książek, z którego roku pochodzi najstarszy druk. Prezentujemy wydania faksymilowe druków toruńskich.
2. Wykłady:
  • 11.30: prof. Iwona Imańska, Erazm Gliczner a początki sztuki drukarskiej w Toruniu. Pierwszy druk toruński z 1569.
  • 12.30: dr Katarzyna Tomkowiak, Rodzina Buszczyńskich - zasłużeni toruńscy drukarze.
  • 13.30: dr Dariusz Subocz, Drukarstwo w walce o niepodległość. Opowieść o solidarnościowej toruńskiej drukarni i drukach w niej tłoczonych.
3. 11.00-14.00: warsztaty interaktywne przy maszynie drukarskiej z wykorzystaniem eksponatów z Muzeum Grębocinie w historycznych pomieszczeniach, w których działała Oficyna Książnicy Miejskiej Zygfryda Gardzielewskiego, m.in. możliwość wydrukowania z matrycy podobizny J. Piłsudskiego i napisów charakterystycznych dla druków solidarnościowych.
4. 11.00-14.00: Koło Fortuny i inne zabawy z nagrodami dla najmłodszych i nie tylko.
 
Organizatorzy: Towarzystwo Miłośników Torunia, Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie, Książnica Kopernikańska w Toruniu.
Rodzinny Piknik Drukarski dofinansowano ze środków Gminy Miasta Toruń.