2016

Początek windykacji

Dnia 3 października 2016 r. rozpoczną się działania windykacyjne z tytułu nie zwróconych w terminie książek.
Działania windykacyjne będą prowadzone przez firmę Intrum Justitia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na podstawie umowy zawartej z WBP-KK.

Konto bankowe znajdujące się na wezwaniach do zapłaty należy do firmy windykacyjnej i jest przeznaczona do obsługi umowy windykacyjnej z WBP-KK.

Od dnia 3.10.2016 r. we wszelkich kwestiach związanych z windykacją należności WBP-KK prosimy kontaktować się z firmą Intrum Justitia Sp. z o.o.
Dane kontaktowe: 225766126, 223669126
E-mail: kontakt@intrum.pl