Platforma e-learningowa

Na platformie Moodle znajdują się materiały dydaktyczne z kursów organizowanych przez Książnicę Kopernikańską oraz samodzielne kursy e-learningowe.

Korzystanie z platformy jest proste, dla osób, które korzystają z niej pierwszy raz, zamieszczono specjalną instrukcję „ABC poruszania sie na platformie Moodle”.

Wejście na platformę: moodle.ksiaznica.torun.pl

Uwaga! Warunkiem niezbędnym do korzystania z Moodle’a jest posiadanie własnego konta e-mail. Należy je podać podczas rejestracji – wpisanie adresu z błędem uniemożliwi rejestrację na platformie.