• Katalog
  • Bibliografia
  • Strona
Wczytywanie formularza przeszukiwania katalogu...

 

Tematyka i formuła szkoleń

2015

Szkolenia organizowane przez Książnicę Kopernikańską są przeznaczone dla pracowników tej biblioteki oraz dla pracowników merytorycznych bibliotek publicznych wszystkich szczebli podregionu toruńsko-włocławskiego.

 

Naszą ofertę tworzymy na podstawie corocznych badań potrzeb szkoleniowych bibliotekarzy podregionu oraz indywidualnych rozmów z pracownikami bibliotek. Wszystkie Państwa pomysły i uwagi są dla nas niezwykle cenne.

 

Z pomocą pracowników Książnicy Kopernikańskiej realizujemy szkolenia o następującej tematyce: ochrona danych osobowych, kontrola zarządcza w bibliotece, instrukcja kancelaryjna i archiwalna, wydatkowanie środków publicznych, pracowanie zbiorów i inne.

 

Od roku 2013 realizujemy także projekty w ramach zadania Instytutu Książki pn. Szkolenia dla bibliotekarzy:

2013: Biblioteka publiczna: kompetentnie i nowocześnie

2014: Biblioteka publiczna: kultura > dialog > współpraca

2015: Biblioteka publiczna – kierunek: kreatywność

2016: Biblioteka w grze

W roku 2017 pozyskaliśmy dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach zadania „Partnerstwo dla książki” oraz z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dwa projekty:

2017: „Biblioteka wychodzi z siebie”

2017: „Biblioteka odkrywa młodzież – młodzież odkrywa bibliotekę”

2018: „Kreatywni i aktywni – warsztaty rozwijające dla bibliotekarzy pracujących z dziećmi”

2019: „BIBLIOTEKA – PRZESTRZEŃ DODANA – warsztaty dla ambitnych bibliotekarzy podregionu toruńsko-włocławskiego”

 

 Menu główne