DYREKCJA

p.o. Dyrektora
mgr Lidia PLUTA
st. kustosz

tel.: (56) 622 66 42 wew. 121
e-mail: dyrektor@ksiaznica.torun.pl


Z-ca dyrektora Pionu Merytorycznego
mgr Lidia PLUTA
st. kustosz

tel.: (56) 622 66 42 wew. 121
e-mail: l.pluta@ksiaznica.torun.pl


Z-ca dyrektora Pionu Administracyjno-Organizacyjnego
Główny specjalista ds. zamówień publicznych

mgr Danetta RYSZKOWSKA-MIROWSKA

tel.: (56) 622 66 42 wew. 121
e-mail: d.ryszkowska@ksiaznica.torun.pl


Sekretariat
mgr Małgorzata RÓŻAŃSKA
st. specjalista ds. administracji

tel.: (56) 622 57 01
(56) 622 66 42 wew. 121
fax: (56) 622 57 13
e-mail: sekretariat@ksiaznica.torun.pl

Powrót do struktury