Recenzenci współpracujący

 • prof. dr hab. Bogusław DYBAŚ
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu/Polska Akademia Nauk – Stacja Naukowa w Wiedniu
  • Nicolaus Copernicus University in Toruń/Polish Academy of Sciences – Scientific Centre in Vienna
  • Nikolaus Kopernikus Universität in Toruń/Polnische Akademie der Wissenschaften – Wissenschaftliches Zentrum in Wien
 • prof. dr hab. Jerzy DYGDAŁA
  • Polska Akademia Nauk
  • Polish Academy of Science
  • Polnische Akademie der Wissenschaften
 • prof. dr hab. Ewa GŁOWACKA
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Nicolaus Copernicus University in Toruń
  • Nikolaus Kopernikus Universität in Toruń
 • dr Małgorzata GORCZYŃSKA
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • University of Life Scince in Lublin
  • Naturwissenschaftliche Universität Lublin
 • prof. dr hab. Grażyna GZELLA
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Nicolaus Copernicus University in Toruń
  • Nikolaus Kopernikus Universität in Toruń
 • prof. dr hab. Jacek GZELLA
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Nicolaus Copernicus University in Toruń
  • Nikolaus Kopernikus Universität in Toruń
 • dr hab. Iwona IMAŃSKA, prof. UMK
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Nicolaus Copernicus University in Toruń
  • Nikolaus Kopernikus Universität in Toruń
 • prof. dr hab. Wiesława KWIATKOWSKA
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Nicolaus Copernicus University in Toruń
  • Nikolaus Kopernikus Universität in Toruń
 • prof. dr hab. Beata MOŻEJKO
  • Uniwersytet Gdański
  • University of Gdańsk
  • Universität Danzig
 • dr Renata SKOWROŃSKA
  • Polska Misja Historyczna przy Uniwersytecie Juliusza Maksymiliana w Würzburgu
  • Polish Historical Mission on the Julius Maximilians University of Würzburg
  • Polnische Historische Mission an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg
 • dr hab. Anna SUPRUNIUK
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Nicolaus Copernicus University in Toruń
  • Nikolaus Kopernikus Universität in Toruń
 • prof. dr hab. Bronisława WOŹNICZKA-PARUZEL
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Nicolaus Copernicus University in Toruń
  • Nikolaus Kopernikus Universität in Toruń
 • dr Anna ZIEMLEWSKA
  • Polska Akademia Nauk – Stacja Naukowa w Wiedniu
  • Polish Academy of Sciences – Scientific Centre in Vienna
  • Polnische Akademie der Wissenschaften – Wissenschaftliches Zentrum in Wien
 • dr hab. Sławomir ZONENBERG, prof. UKW

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
  • Kazimierz-Wielki-Universität in Bydgoszcz