FOLIA TORUNIENSIA 16 (2016)

Folia Toruniensia / red. Janusz Tandecki. – [T.] 16 (2016). – Toruń : Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska, 2016. – ISSN 1641-3792.

 

Wstęp (Redakcja)

s. 6

Introduction (Editorial Office)

s. 7

Einleitung (Redaktion)

s. 8

 

ARTYKUŁY

Barbara Centek
„Niech sobie piszą…”, działalność wydawnicza Samorządu Studenckiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w ostatniej dekadzie PRL

s. 9-34

Dominik Mirosław Piotrowski, Paweł Marzec
Dostępność serwisów internetowych na przykładzie pakietu startowego JBiblioteka

s. 35-56

 

ŹRÓDŁA I MATERIAŁY

Janusz Tandecki
Edycja IV tomu Protokołów Sejmiku Generalnego Prus Królewskich z lat 1536-1542. Metoda i stan zaawansowania prac
s. 57-62

Tomasz Dreikopel
Ustawy Gimnazjum Toruńskiego z 1568 r. (cz. II –przepisy porządkowe). Przekład z języka łacińskiego
s. 63-70

 

STUDIA I DYSKUSJE

Krystyna Konieczna
Książki tłoczone dużą czcionką w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu i ich obieg
s. 71-92

Iwona Olińska
„Zaproponuj zakup” – model zakupu czy crowdsourcing?
s. 93-96

 

SPRAWOZDANIA

Grzegorz Barecki
Zmiany w opracowaniu „Bibliografii artykułów z gazet i tygodników polskich” wprowadzone w 2016 roku
s. 97-98

Monika Kozłowska, Katarzyna Kulig
Nowe narzędzie indeksowania w bibliografii regionalnej – sprawozdanie z 35. Spotkania Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej ZG SBP
s. 99-102

 

RECENZJE

Katalog zbioru dokumentów pergaminowych Biblioteki Jagiellońskiej (Janusz Tandecki)
s. 103-107

Bibliotheca Lindiana. Samuel Bogumił Linde (1771-1847) pierwszy dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (Iwona Imańska)
s. 109-113

Recenzja książki Zefiryna Jędrzyńskiego:  Było jak było. O młodości, redagowaniu „Nowości”, „Gazety Pomorskiej”, polityce i przyjaźni (Jarosław Poraziński)
s. 115-118

Marcin Grulkowski, Najstarsze księgi miejskie Głównego Miasta Gdańska  z XIV i początku XV wieku. Studium kodykologiczne (Mikołaj Modrzyński)
s. 119-123

 

Lista autorów tomu 16
s. 124-125

Lista współpracujących recenzentów
s. 126

Procedura recenzowania tekstów

s. 127

The procedure for reviewing texts

s. 128

Begutachtungsverfahren

s. 129

Instrukcja dotycząca przygotowania tekstów
s. 130-135

Instructions concerning the preparation of texts

s. 136-141

Hinweise für Autoren zur Vorbereitung von Manuskripten

s. 142-147