Folia Toruniensia / red. Janusz Tandecki. – [T.] 15 (2015). – Toruń : Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska, 2015. -ISSN 1641-3792.

 

ARTYKUŁY

Michał Choptiany
„Nie chuchaj, aby się śnieg nie rozpłynął”. Dwa nieznane wcześniej Brosciana ze zbiorów Biblioteki UMK w Toruniu

s. 7-24

Iwona Imańska
Księgozbiór toruńskiego pastora Krzysztofa Henryka Andrzeja Gereta. Na podstawie katalogów aukcyjnych z lat 1764–1768

s. 25-42

Adam Kucharski
Pośrednictwo Jakuba Kazimierza Rubinkowskiego w konserwacji i zakupie książek dla Elżbiety Sieniawskiej w końcu pierwszej ćwierci XVIII w.

s. 43-58

 

ŹRÓDŁA I MATERIAŁY

Tomasz Dreikopel
Ustawy Gimnazjum Toruńskiego z 1568 r. (cz. I – wychowanie religijne i program nauczania). Przekład z języka łacińskiego
s. 59-67

Weronika Krajniak
Afisz – materiał ulotny. Typologia i budowa afisza na przykładzie afiszy teatralnych pochodzących ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu
s. 69-93

 

KOMUNIKATY

Marta Czyżak
Digitalizacja najcenniejszych średniowiecznych rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. „Sermones super Psalterium” Jana de Abbatisvilla z 2 połowy XIII w. (Rps 9/I). Problemy związane z identyfikacją tekstu
s. 95-106

Barbara Wojdyła, Lidia Bannach-Szewczyk
Konserwacja rękopisu „Sermones super Psalterium” (Rps 9/I) ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu
s. 107-114

 

SPRAWOZDANIA

Marlena Hałas
Raport z działalności Dyskusyjnych Klubów Książki koordynowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – Książnicę Kopernikańską w Toruniu w pierwszej połowie 2015 r.
s. 115-119

 

RECENZJE

Łukasz Garbal, Edytorstwo. Jak wydawać współczesne teksty literackie (Krzysztof Kopiński)
s. 121-127

 

WSPOMNIENIA

Zefiryn Jędrzyński

Tadeusz Zakrzewski (1922–2014) – pasjonat naukowych i społecznych działań dla Torunia
s. 127-142

 

 

Lista autorów tomu 15
s. 143

Lista współpracujących recenzentów
s. 144

Procedura recenzowania tekstów

s. 145

The procedure for reviewing texts

s. 146

Begutachtungsverfahren

s. 147

Instrukcja dotycząca przygotowania tekstów
s. 148-150

Instructions concerning the preparation of texts

s. 151-153

Hinweise für Autoren zur Vorbereitung von Manuskripten

s. 154-156