Folia Toruniensia / red. Janusz Tandecki. – [T.] 14 (2014). – Toruń : Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska, 2014. -ISSN 1641-3792.

 

ARTYKUŁY

Irena Urbaniak
Druki elbląskie w zbiorach Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. Analiza tematyczna. Proweniencja (część II)

s. 7-27

Grażyna Gzella
Franciszek Wojciechowski – zapomniany redaktor „Przyjaciela” i „Gazety Toruńskiej”

s. 29-39

Wiesław Sieradzan
Historia i znaczenie zbiorów Biblioteki Katedry Filologii Germańskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – depozyt w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu

s. 41-61

 

ŹRÓDŁA I MATERIAŁY

Dreikopel Tomasz
Prosfonesis Adama Tobolskiego do Franciszka Tidicaeusa z 1608 r.
s. 63-69

 

KOMUNIKATY

Beata Antczak-Sabala
Badania potrzeb szkoleniowych bibliotekarzy podregionu toruńsko-włocławskiego i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu
s. 71-86

Anna Broda, Agnieszka Walc-Wiśniewska, Grzegorz Barecki
Wspólna Baza Prasy w systemie Millennium
s. 87-92

Małgorzata Rosińska
Czy biblioteka jest instytucją pedagogiczną?
s. 93-96

Weronika Krajniak
Biblioteka podręczna Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
s. 97-99

 

RECENZJE

Iwona Dacka-Górzyńska, Joanna Partyka (red.): Kalendarze staropolskie (Barbara Sapała)
s. 101-106

 

Lista autorów tomu 14
s. 107-108

Lista współpracujących recenzentów
s. 109

Instrukcja dotycząca przygotowania tekstów do czasopisma Folia Toruniensia
s. 110-112