Folia Toruniensia / red. Janusz Tandecki. – [T.] 13 (2013). – Toruń : Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska, 2013. -ISSN 1641-3792.

 

Wstęp

 

ARTYKUŁY

Irena Urbaniak
Druki elbląskie w zbiorach Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. Analiza formalna

s. 9-27

Iwona Imańska
Książnica Kopernikańska a kolekcjonerstwo w dawnym Toruniu. Na przykładzie książek z biblioteki pastora Krzysztofa Henryka Andrzeja Geret

s. 29-43

Barbara Centek, Jarosław Centek
Zakurzone białe kruki – niemieckie roczniki oficerskie w zbiorach Książnicy Kopernikańskiej

s. 45-60

Grzegorz Barecki, Anna Broda, Agnieszka Walc-Wiśniewska
Udział Książnicy Kopernikańskiej w tworzeniu bibliografii narodowej

s. 61-80

 

ŹRÓDŁA I MATERIAŁY

Weronika Krajniak
Katalog grudziądzkich afiszy teatralnych z lat 1957–1989 w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu
s. 81-123

 

KOMUNIKATY

Krystyna Wyszomirska
Nieznana księga z biblioteki króla Zygmunta Augusta w Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu
s. 125-130

Wojciech Szramowski
Starodruki z dawnej Bibliothek des Königliche und Gröningsche Gymnasium w Stargardzie Szczecińskim w zbiorach Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu
s. 131-138

Zefiryn Jędrzyński
Kartki z prehistorii Oficyny Drukarskiej. Kronika Janiny Gardzielewskiej
s. 139-142

 

RECENZJE

Ulryk Werdum, Dziennik podróży 1670-1672. Dziennik wyprawy polowej 1671, wstęp, opracowanie i indeksy: Dariusz Milewski. Tłumaczenie Dziennika wyprawy polowej 1671 z języka niemieckiego: Dalia Urbonaite (Włodzimierz Zientara)
s. 143-147

 

WSPOMNIENIA

Janina Huppenthal 1928–2013 (Danuta Krełowska)
s. 149-152

Instrukcja dotycząca przygotowania tekstów do czasopisma Folia Toruniensia
s. 153-155

 

Recenzenci współpracujący:

prof. dr hab. Ewa Głowacka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
prof. dr hab. Grażyna Gzella (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
prof. dr hab. Jacek Gzella (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr hab. Iwona Imańska, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
prof. dr hab. Wiesława Kwiatkowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
prof. dr hab. Bronisława Woźniczka-Paruzel (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)