Folia Toruniensia / red. Janusz Tandecki. – [T.] 12 (2012). – Toruń : Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska, 2012. -ISSN 1641-3792.

 

ARTYKUŁY
Tandecki Janusz
s. 7-14
s. 15-28

Imańska Iwona
Z badań nad księgozbiorem prywatnym toruńskiego burmistrza Jana Gotfryda Rösnera

s. 29-41

Tondel Janusz
Literatura piękna w młodopolskim księgozbiorze toruńskiego malarza i bibliofila Eugeniusza Przybyła (1884–1965)

s. 43-66

Ciszewska Wanda
„Biblioteczka Toruńska” (1980–1984) – seria Toruńskiego Towarzystwa Kultury

s. 67-83

Kowalska Małgorzata
„Polska Bibliografia Bibliologiczna” jako źródło danych do badań bibliometrycznych, na przykładzie problematyki bibliotek toruńskich

s. 85-97

Fedorowicz-Kruszewska Małgorzata
Rewolucja tyfloinformatyczna i jej lokalna egzemplifikacja

s. 99-106

 

ŹRÓDŁA I MATERIAŁY

Dreikopel Tomasz

Franciszka Tidicaeusa „Themata disputationis de voluptate et dolores”
s. 107-111

 

KOMUNIKATY

Wyszomirska Krystyna
Skarby uratowane. 20 zabytkowych rękopisów ze zbiorów Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu odzyskało swój dawny wygląd
s. 113-114

Kulig Katarzyna
Bibliografia województwa kujawsko-pomorskiego – aktualny stan prac Sekcji Bibliografii Regionalnej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu
s. 115-124

Fidala Anna
Biblioteka XXI wieku. Programy szkoleniowe dla bibliotek publicznych województwa kujawsko-pomorskiego realizowane w latach 2009-2011 przez Książnicę Kopernikańską w Toruniu
s. 125-129

 

RECENZJE

Piotr Kociumbas, Słowo miastem przepojone. Kantata okolicznościowa w osiemnastowiecznym Gdańsku (Włodzimierz Zientara)
s. 131-132

Mól książkowy. O pewnej szczególnej odmianie bibliofaga. Rzecz wydana z inspiracji osobą i osobowością Kustosza Jana Michała Krzemińskiego, red. Kazimierz Orzechowski (Liliana Górska)
s. 133-135

 

KRONIKA

Huppenthal Janina
Sprawozdanie z ubiegłorocznych obchodów jubileuszu Towarzystwa Bibliofilów
s. 137-139

Konieczna Krystyna
Przegląd wybranych spotkań autorskich zorganizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – Książnicę Kopernikańską w 2011 roku
s. 141-145

Kozłowska Monika
Subiektywny przegląd najciekawszych spotkań autorskich Torunia w roku 2011
s. 147-157

Instrukcja dotycząca przygotowania tekstów do czasopisma Folia Toruniensia
s. 159-160


Recenzenci współpracujący:

prof. dr hab. Ewa Głowacka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
prof. dr hab. Grażyna Gzella (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
prof. dr hab. Jacek Gzella (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr hab. Iwona Imańska, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
prof. dr hab. Wiesława Kwiatkowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
prof. dr hab. Bronisława Woźniczka-Paruzel (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)