Folia Toruniensia

„Folia Toruniensia” to naukowy periodyk Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, wydawany przy współpracy z Wydziałem Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Czasopismo ukazuje się od 2000 roku jako rocznik. Od tomu 16 (2016) jest wydawane w formule Open Access, na zasadach niewyłącznej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-ND 3.0 PL).

Pismo jest płaszczyzną do publikacji artykułów dotyczących archiwistyki, bibliologii i informatologii. Misją czasopisma jest pełnienie funkcji forum, na którym są zamieszczane najlepsze wyniki badań naukowców z Polski i zagranicy. Redakcja gorąco zaprasza do współpracy tych ostatnich. „Folia Toruniensia” znajduje się w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 20 punktów.

 

pISSN 1641–3792

eISSN 2657-4837

DOI  http://dx.doi.org/10.12775/FT

GICID 71.0000.1500.2559

Google Scholar Citations

ICV 2017: 87.90

Academia.edu

ResearchGate.net

 

 

 

Wydanie tomów 18 i 19 dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

 

 

 

Wydanie tomu 17 dofinansowano ze środków

Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Gminy Miasta Toruń

 

 

 

Redakcja

Komitet redakcyjny

Lista współpracujących recenzentów

Instrukcja wydawnicza

Procedura recenzowania artykułów

Formularz recenzyjny

Sheet of review

Struktura wewnętrzna artykułu

Umowa licencyjna

Licence contract

Deklaracja autorska

Authors statement

Oświadczenie autorów w sprawie przetwarzania danych osobowych

 

Wersje pełnotekstowe poszczególnych tomów są dostępne na stronach

Akademickiej Platformie Czasopism (APCZ),

 

a także Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

 

 

Od tomu 16 (2016) czasopismo jest publikowane w formule Open Access, na zasadach niewyłącznej licencji  Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-ND 3.0 PL).

Informacje na temat polityki wydawcy w sprawie zakresu praw autora do zamieszczania materiałów źródłowych prac w repozytoriach zamieszczone są w serwisie SHERPA/RoMEO.

Czasopismo nie pobiera opłat za proces wydawniczy i zatwierdzanie tekstów, a także nie stosuje polityki zrzeczenia się praw na korzyść wybranej grupy osób.

Czasopismo wykorzystuje program Lots Of Copies Keep Stuff Safe (LOCKSS) w celu zachowania i zapewnienia dostępu do trwałych i miarodajnych treści cyfrowych.

 

Spisy treści i zawartość poszczególnych tomów:

 

Czasopismo „Folia Toruniensia” jest indeksowane w bazach:

 

Kontakt:

dr Mariusz BALCEREK sekretarz

m.balcerek@ksiaznica.torun.pl

 

Zamawianie poszczególnych tomów:

kontakt:  Dział Gromadzenia i Ubytkowania Zbiorów

gromadzenie@ksiaznica.torun.pl