Folia Toruniensia

„Folia Toruniensia” to naukowy periodyk Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu i Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Czasopismo ukazuje się od 2000 roku. Od tomu 16 (2016) jest wydawane w formule Open Access, na zasadach niewyłącznej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-ND 3.0 PL). Autorami zamieszczanych w nim artykułów są naukowcy zajmujący się różnymi zagadnieniami z dziedziny bibliotekoznawstwa. „Folia Toruniensia” adresowane są zarówno do osób naukowo zajmujących się tematyką bibliotek oraz archiwów jaki i miłośników tych treści. Zakres tematyczny pisma obejmuje zagadnienia z historii książki, drukarstwa, bibliotek oraz księgarstwa, od średniowiecza do czasów współczesnych.

 

ISSN 1641-3792

 

 

REDAKCJA

RADA NAUKOWA

LISTA WSPÓŁPRACUJĄCYCH RECENZENTÓW

INSTRUKCJA WYDAWNICZA

PROCEDURA RECENZOWANIA ARTYKUŁÓW

FORMULARZ RECENZYJNY

STRUKTURA WEWNĘTRZNA ARTYKUŁU

UMOWA WYDAWNICZA

OŚWIADCZENIE AUTORÓW W SPRAWIE ORYGINALNOŚCI TEKSTÓW, WKŁADU W ICH POWSTANIE I ŹRÓDŁACH FINANSOWANIA

OŚWIADCZENIE AUTORÓW W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 

„Folia Toruniensia” jest punktowanym czasopismem naukowym (6pkt).

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych (część B, poz. 757)

Wyszukiwarka czasopism naukowych z punktacją MNiSW

 

Wersje pełnotekstowe poszczególnych tomów są dostępne na stronach

Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej 

 

Od tomu 16 (2016) czasopismo jest publikowane w formule Open Access, na zasadach niewyłącznej licencji  Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-ND 3.0 PL).

Informacje na temat polityki wydawcy w sprawie zakresu praw autora do zamieszczania materiałów źródłowych prac w repozytoriach zamieszczone są w serwisie SHERPA/RoMEO.

Czasopismo nie pobiera opłat za proces wydawniczy i zatwierdzanie tekstów, a także nie stosuje polityki zrzeczenia się praw na korzyść wybranej grupy osób.

Czasopismo wykorzystuje program Lots Of Copies Keep Stuff Safe (LOCKSS) w celu zachowania i zapewnienia dostępu do trwałych i miarodajnych treści cyfrowych.

Czasopismo dostępne jest na Akademickiej Platformie Czasopism (APCZ).

 

Spisy treści i zawartość poszczególnych tomów:

 

Czasopismo „Folia Toruniensia” jest indeksowane w bazach:

 

Kontakt:

dr Mariusz BALCEREK sekretarz

m.balcerek@ksiaznica.torun.pl

 

Zamawianie poszczególnych tomów:

kontakt:  Sekcja Gromadzenia 

gromadzenie@ksiaznica.torun.pl